Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Surinaams-Nederlands

De woordenschat van het Nederlands in Suriname is beschreven door J. van Donselaar in twee boeken, die zijn gedigitaliseerd en samengevoegd in een database. Het gaat om:

  • Donselaar, J. van (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, 2de druk, Muiderberg.
  • Donselaar, J. van (2013), Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876, red. Nicoline van der Sijs, Amsterdam.

Hiermee is de Surinaams-Nederlands woordenschat verreweg het best beschreven van alle Nederlandse etnolecten. Op deze pagina is het mogelijk beide boeken te doorzoeken. De Surinaams-Nederlandse woorden die zijn uitgeleend, zijn tevens opgenomen in de Uitleenwoordenbank.

Download beide boeken. (PDF)

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (2015), Uitleenwoordenbank, op uitleenwoordenbank.ivdnt.org
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal