Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Gebruikte tekens en afkortingen

 • †      verouderd (bij woorden in vreemde talen)
 • ?      ontlening onzeker
 • /.../   geeft de uitspraak van een woord in een vreemde taal aan.

 • Ar. = Aruba (gebruikt in gevallen dat een Papiaments woord op Aruba afwijkt in spelling of betekenis van dat op Curaçao)
 • bijv. = bijvoorbeeld
 • Bon. = Bonaire (gebruikt in gevallen dat een Papiaments woord op Bonaire afwijkt in spelling of betekenis van dat op Curaçao)
 • dial. = dialect
 • e.d. = en dergelijke
 • fig. = figuurlijk
 • hist. = historisch
 • lett. = letterlijk
 • m.b.t. = met betrekking tot
 • m.n. = met name
 • MSA = Modern Standaard Arabisch
 • mv. = meervoud
 • oorspr. = oorspronkelijk
Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (2015), Uitleenwoordenbank, op uitleenwoordenbank.ivdnt.org
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal