Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Taalcontacten

Talen waarmee het Nederlands in contact is geweest, ingedeeld per continent

Wanneer men een woord opzoekt in de Uitleenwoordenbank, kan men de verschillende vreemde talen waarin het woord is overgenomen, alfabetisch ordenen of inhoudelijk. De inhoudelijke ordening betekent dat bij de presentatie gekozen wordt voor een geografische volgorde, zodat het mogelijk wordt in één oogopslag te zien hoe en waar een Nederlands woord zich verbreid heeft over de wereld. De talen worden dan ook gegroepeerd per continent (of gedeelten daarvan): eerst Europa en met name de buurlanden, waar de oudste taalcontacten plaatsgevonden hebben en vervolgens uitwaaierend. Talen die alleen maar of grotendeels Nederlandse woorden hebben geleend via een andere taal, worden telkens dicht bij of direct achter die andere taal vermeld; zo komt het Fins direct na het Zweeds, en het Azeri na het Russisch.

Het logische gevolg van deze keuze, waarbij de afstand tot de Lage Landen een factor is en de talen in de verschillende continenten bij elkaar zijn geplaatst, is dat het Brits-Engels en het Amerikaans-Engels ver uiteen komen te staan, net zoals het Portugees en het Creools-Portugees uit Azië.

Hieronder volgt een overzicht van de talen per continent, in de volgorde: Europa (met 40 talen), Midden-Oosten en Noord-Afrika (met 12 talen), subsaharisch Afrika (met 17 talen), Azië en Oceanië (met 42 talen), Noord-Amerika (met 9 talen), en Zuid-Amerika en het Caribische gebied (met 18 talen). Australië en Nieuw-Zeeland ontbreken omdat daar geen Nederlandse leenwoorden zijn aangetroffen. Pas na de Tweede Wereldoorlog trokken substantiële groepen Nederlandstalige emigranten naar dit werelddeel. Lokaal worden er binnen Nederlandse immigrantengemeenschappen natuurlijk wel Nederlandse woorden gebruikt, maar die zijn kennelijk niet doorgedrongen tot het Australisch- of Nieuw-Zeelands-Engels. Hetzelfde geldt voor het Canadees-Engels.

  • Europa
  • Midden-Oosten en Noord-Afrika
  • Subsaharisch Afrika
  • Azië en Oceanië
  • Noord-Amerika
  • Zuid-Amerika en de Caraïben
Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (2015), Uitleenwoordenbank, op uitleenwoordenbank.ivdnt.org
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal