Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 655 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met B3)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ bobine [weefspoel]
 • ▾ bochel [bult]
 • ▾ bocht [kromming, inham; gebogen deel van een touw]
 • ▾ bocht [(Vlaams) omheinde ruimte waarin dieren worden bijeengehouden]
 • ▾ bod [bieding]
 • ▾ bode [boodschapper]
 • ▾ bodem [grond; onderste gedeelte van de romp van een schip]
 • ▾ bodemerij [kredietverstrekking op schip of lading]
 • ▾ boedel [geheel van roerende goederen]
 • ▾ boedeldeling [boedelscheiding]
 • ▾ boedelhouder [langstlevende echtgenoot die de ongedeelde nalatenschap beheert]
 • ▾ boedelkamer [weeskamer]
 • ▾ boedelscheiding [boedelverdeling]
 • ▾ boef [schurk]
 • ▾ boeg [voorsteven]
 • ▾ boeganker [anker dat wordt gebruikt op het voorschip]
 • ▾ boeglijn [jaagtros]
 • ▾ boegseertouw [sleeptros]
 • ▾ boegseren [met sloepen voorttrekken]
 • ▾ boegspriet [uitstekend rondhout voor touwwerk]
 • ▾ boegtouw [partuurlijn waarmee het anker bediend wordt]
 • ▾ boegzeil [emmerzeil]
 • ▾ boei [band, keten]
 • ▾ boei [drijvend baken]
 • ▾ boeiboord [opstaande kant van dakgoot of dakrand]
 • ▾ boeien [(het boord van een vaartuig) verhogen met opstaande zijplanken; opschikken]
 • ▾ boeien [ketenen]
 • ▾ boeier [vaartuig]
 • ▾ boeireep [ankerboeitouw]
 • ▾ boek [leesboek]
 • ▾ boekbinderij [bedrijf waar boeken worden genaaid of ingebonden]
 • ▾ boekel [haarkrul]
 • ▾ boeken [bespreken en reserveren van een reis]
 • ▾ boekenrek [stellage om boeken in te plaatsen]
 • ▾ boekenwinkel [winkel waar men boeken verkoopt]
 • ▾ boekerij [bibliotheek]
 • ▾ boeket [bloemruiker]
 • ▾ boekhouder [iemand wiens beroep het is voor een persoon of instelling boek te houden]
 • ▾ boeking [reservering]
 • ▾ boekpens [boekmaag]
 • ▾ boekvink [zangvogel]
 • ▾ boekweit [graansoort]
 • ▾ boekweitekoek [koek van boekweitemeel]
 • ▾ boel [grote hoeveelheid, heleboel]
 • ▾ boel [geliefde]
 • ▾ boelen [(verouderd) in ontucht leven; homoseksualiteit praktiseren]
 • ▾ boeler [(Surinaams-Nederlands) homoseksuele man]
 • ▾ boeleren, boelen [in ontucht leven]
 • ▾ boelgoed [inboedel, meubilair, dat geveild zal worden]
 • ▾ boelijn [lijn die dient om het loeflijk der vierkante zeilen meer aan de wind te halen]
 • ▾ boem [ter aanduiding van een luide, doffe slag]
 • ▾ boemel [het boemelen]
 • ▾ boemel(trein) [stoptrein]
 • ▾ boemelen [kroegen aflopen]
 • ▾ boemerang [werpknots]
 • ▾ boender [borstel]
 • ▾ boenen [met was glanzend wrijven; schrobben]
 • ▾ boer [landbouwer; Nederlandse kolonist in Zuid-Afrika]
 • ▾ boer [naam van een speelkaart]
 • ▾ boerde [klucht]
 • ▾ boerderij [boerenbedrijf]
 • ▾ boeren [een boer laten, oprispen]
 • ▾ boeren- [van de Boeren of Afrikaners]
 • ▾ boerenbeschuit [huisbakken beschuit]
 • ▾ boerenboon [tuinboon]
 • ▾ boerenbrood [huisbakken brood]
 • ▾ boerendans [volksdans]
 • ▾ boerenhuis [boerderij]
 • ▾ boerenjongens [sterkedrank van rozijnen op brandewijn]
 • ▾ boerenkinkel [lomperd, ongemanierde plattelander]
 • ▾ boerenkool [koolsoort]
 • ▾ boerenkost [landelijke kost]
 • ▾ boerenmeisje [dorpsmeisje]
 • ▾ boerenmeisjes [sterkedrank met abrikozen]
 • ▾ boerenmuziek [volksmuziek]
 • ▾ boerenpaard [ploegpaard]
 • ▾ boerenpummel [boerenkinkel]
 • ▾ boerenschroom [spel met prentjes en dobbelstenen]
 • ▾ boerentroost [koffie (drank)]
 • ▾ boerenvrouw [vrouw uit de boerenstand]
 • ▾ boerenwei [weiland]
 • ▾ boerenworst [grove worst]
 • ▾ boerenzoon [zoon van een boer]
 • ▾ boerin [vrouwelijke landbouwer of veeteler]
 • ▾ boete [(geld)straf]
 • ▾ boeten [herstellen; goedmaken]
 • ▾ boetiek [winkel]
 • ▾ boetseren [kleien]
 • ▾ boetvaardig [bereid boete te doen]
 • ▾ boevennet [bedekking voor de opening tussen het voor- en achterdeel van een schip]
 • ▾ boezem [borsten]
 • ▾ boezeroen [kiel met lange mouwen]
 • ▾ bok [voorwerp in de vorm van een bok: gymnastiektoestel; zaagbok]
 • ▾ bok [mannetje van de geit]
 • ▾ bok [(Surinaams-Nederlands) indiaan]
 • ▾ bok [zitplaats van de koetsier op een rijtuig]
 • ▾ bok [(Surinaams-Nederlands) snauw, standje]
 • ▾ bokaal [grote beker]
 • ▾ bokking, boksharing [gerookte haring]
 • ▾ boks [(gewestelijk) wijde broek]
 • ▾ boksbaard [sik; plantengeslacht]
 • ▾ boksboon [waterplant]
 • ▾ boksen [met de vuisten vechten]
 • ▾ bokser [vuistvechter]
 • ▾ bokshoorn [(verouderd) ijzeren haak in de vorm van de hoorn van een bok]
 • ▾ boktor [insect]
 • ▾ bokzeil [geteerd stuk (zeil)doek]
 • ▾ bol [rond voorwerp]
 • ▾ bol [spit veenaarde uit een veenkuil genomen]
 • ▾ bol [rond]
 • ▾ bolachtig [op een bol lijkend, bolrond. ]
 • ▾ boldavit [(verouderd) zeildoek]
 • ▾ bolero [damesjasje]
 • ▾ bolhamer [gereedschap]
 • ▾ bolk [bepaalde zeevis]
 • ▾ bolkvanger [(verouderd) kledingstuk van zeelui (waarmee ze een bui opvangen)]
 • ▾ bollamp [glazen bol om de gloeilamp]
 • ▾ bollandist [lid van de vereniging van jezuïeten die zich bezighoudt met de levensbeschrijving van heiligen, door de jezuïet Jean Bolland in 1643 begonnen]
 • ▾ bolleboos [uitblinker]
 • ▾ bollebuisje [poffertje]
 • ▾ bolletje [klein rond voorwerp]
 • ▾ bolletrie [(Surinaams-Nederlands) (rubber)boom]
 • ▾ Bols [jenevermerk]
 • ▾ bolwerk [bastion]
 • ▾ bom [projectiel; (Surinaams-Nederlands) gasfles]
 • ▾ bom [stop, spon]
 • ▾ bom(schuit) [vissersschuit]
 • ▾ bombardement [beschieting met bommen]
 • ▾ bombarderen [met bommen beschieten]
 • ▾ bombarie [lawaai, ophef]
 • ▾ bombast [gezwollen stijl]
 • ▾ bombazijn [gekeperde halfzijden katoenen of wollen stof]
 • ▾ bombeen, pompbeen [dik, opgezwollen been, elefantiasis]
 • ▾ bombel [(Surinaams-Nederlands) rotje, knalvuurwerk]
 • ▾ bombrief [briefomslag die explodeert wanneer hij wordt geopend]
 • ▾ bomen [punteren]
 • ▾ bomig [(Vlaams) ruw, stroef (van tanden)]
 • ▾ bommel [(verouderd) dikke vrouw]
 • ▾ bommetje [(verouderd) vaatje]
 • ▾ bon [betalingsbewijs; bekeuring]
 • ▾ bonafide [betrouwbaar]
 • ▾ bonbon [snoepgoed]
 • ▾ bond [bundel, band]
 • ▾ bond [verbond, vereniging]
 • ▾ bondig [kernachtig]
 • ▾ boneknaap [(Antilliaans-Nederlands) vissoort]
 • ▾ bonensoep [soep van bonen]
 • ▾ bonk [lomp persoon]
 • ▾ bonkaarde [bovenlaag van veengrond die niet geschikt is voor turfbereiding]
 • ▾ bonkelaar [aandrijfwiel in een windmolen die op de koningsspil zit]
 • ▾ bonken [wegnemen van de onbruikbare bovenste veenlaag]
 • ▾ bonker, bonket [grote knikker]
 • ▾ bonnet [muts]
 • ▾ bont [veelkleurig]
 • ▾ bont [pelswerk]
 • ▾ bonte teek [parasiet]
 • ▾ bontebok [Zuid-Afrikaanse antilopesoort]
 • ▾ bontekraai [(verouderd) kraaiensoort]
 • ▾ bontjer [(Gronings) koopman in bontgoud, venter met kantoenen goederen]
 • ▾ bontwerk [pelterij; pelzen en daaruit vervaardigde kledingstukken]
 • ▾ bonus [gratificatie, uitkering]
 • ▾ bonzen [hevig kloppen]
 • ▾ boodschap [bericht]
 • ▾ boodschap [gekocht artikel]
 • ▾ boodschapper [iemand die berichten overbrengt]
 • ▾ boog [gebogen constructie; schiettuig voor pijlen]
 • ▾ booglamp [elektrische lamp met koolspitsen]
 • ▾ boom [houtachtig gewas; havenboom, disselboom, slagboom, giek, mast, bezaansboom, trekboom op trekschuit]