Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 834 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met D)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ daad [handeling]
 • ▾ daalder [zilveren munt]
 • ▾ daar [bijwoord van plaats]
 • ▾ daarachter [achter dat, achter die zaak]
 • ▾ daarbij [bij dat genoemde of bedoelde, bovendien]
 • ▾ daarbinnen [aanwijzend bijwoord: versterking van binnen]
 • ▾ daarboven [aanwijzend bijwoord: versterking van boven]
 • ▾ daarbuiten [aanwijzend bijwoord: versterking van buiten]
 • ▾ daardoor [door dat bedoelde of genoemde]
 • ▾ daarentegen [onderschikkend voegwoord]
 • ▾ daarentoe [aanwijzend bijwoord]
 • ▾ daarlaten [buiten beschouwing laten]
 • ▾ daarmee [onmiddellijk, aanstonds]
 • ▾ daarom [om dat genoemde of bedoelde, om die reden; echter]
 • ▾ daaromtrent [daar ongeveer]
 • ▾ daaronder [onder dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daarop [vervolgens]
 • ▾ daartegen [tegen dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daartoe [tot dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daartussen [tussen dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daarvan [van dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daarvandaan [van dat genoemde of bedoelde vandaan; daarom]
 • ▾ daarvoor [voor dat genoemde of bedoelde]
 • ▾ daarzo [daar]
 • ▾ daas [insect]
 • ▾ dabbelen, dabberen, dabben [(Zuid-Nederlands) strompelen, ploeteren, wroeten]
 • ▾ dactylograaf [typist]
 • ▾ dactylografie [het machineschrijven; (verouderd) studie van vingerafdrukken]
 • ▾ dadaïsme [kunstrichting]
 • ▾ dadel [vrucht van dadelpalm]
 • ▾ dadelijk [aanstonds]
 • ▾ dading [vergelijk buiten de rechtszaal, transactie]
 • ▾ dadingen [(verouderd) een vergelijk treffen, tot een vergelijk komen, capituleren]
 • ▾ Daf [Nederlands automerk]
 • ▾ dag [etmaal; tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang]
 • ▾ dag [groet]
 • ▾ dag [eind touw, m.n. als strafwerktuig]
 • ▾ dagboek [aantekeningen van dagelijkse gebeurtenissen]
 • ▾ dagelijks [iedere dag]
 • ▾ dagelijks anker [anker dat in gewone gevallen gebruikt wordt]
 • ▾ dagelijks touw [ankertouw dat in gewone gevallen gebruikt wordt]
 • ▾ dagen [uitdagen]
 • ▾ dageraad [aanbreken van de dag]
 • ▾ dagge [dolk]
 • ▾ daggeld [dagloon]
 • ▾ daggelder [iemand die per dag in dienst is en dagelijks uitbetaald krijgt]
 • ▾ dagloon [betaling voor een dag arbeid]
 • ▾ dagvaarden [oproepen voor het gerecht]
 • ▾ dagwerk [werk dat een hele dag vult, dat men geregeld iedere dag doet]
 • ▾ dahlia [sierplant]
 • ▾ dak [bedekking van huis]
 • ▾ dakkamer [zolderkamer]
 • ▾ dakloos [zonder onderdak]
 • ▾ dakpan [plaat van gebakken klei voor dakbedekking]
 • ▾ dal [vallei]
 • ▾ dalen [omlaag gaan]
 • ▾ dam [waterkering]
 • ▾ dam [dubbele schijf in het damspel]
 • ▾ damasceren [(staal) vlammen; (koper en brons) met gegraveerde lijnen versieren]
 • ▾ damast [weefsel]
 • ▾ dambord [bord met velden waarop het damspel wordt gespeeld]
 • ▾ dame-jeanne [mandfles]
 • ▾ dames- [voor vrouwen]
 • ▾ damloper [binnenschuit, geschikt om over dammen gehaald te worden]
 • ▾ dammen [het damspel spelen]
 • ▾ dammer [speler van damspel]
 • ▾ damp [nevel]
 • ▾ dampen [damp afgeven]
 • ▾ dampig [vol damp]
 • ▾ dampkring [atmosfeer]
 • ▾ damschuit [binnenschuit, geschikt om over dammen gehaald te worden]
 • ▾ damsteen [speelstuk van damspel]
 • ▾ dan [bijwoord van tijd: op die tijd, in dat geval]
 • ▾ dan [gebruikt na vergrotende trap]
 • ▾ dank [erkentelijkheid]
 • ▾ dank je, dank u, dank [bedankt]
 • ▾ dankbaar [iemand goedgezind zijnde wegens genoten voorrechten, de moeite lonend (van zaken)]
 • ▾ dankbaarheid [het dankbaar zijn]
 • ▾ dankbrief [brief waarmee men bedankt]
 • ▾ danken [dank betuigen]
 • ▾ dankoffer [offer (bijvoorbeeld eten en goederen) ter ere van een godheid]
 • ▾ dans [beweging op muziek]
 • ▾ dansen [op muziek bewegen]
 • ▾ danshuis [huis waarin voor ieder gelegenheid is tot dansen]
 • ▾ dansmeester [onderwijzer in het dansen]
 • ▾ dansvloer [vloer gereserveerd voor dansen]
 • ▾ dapper [moedig; (verouderd) flink, sterk, kloek]
 • ▾ darm [spijsverteringskanaal]
 • ▾ dartel [speels]
 • ▾ das [halsdoek, stropdas]
 • ▾ das [marterachtige]
 • ▾ dassenvanger [mens die of dier dat dassen vangt]
 • ▾ dat [aanwijzend voornaamwoord]
 • ▾ dat [onderschikkend voegwoord]
 • ▾ dat is het wat maakt [daarom, daardoor]
 • ▾ data [gegevens, feiten]
 • ▾ datief [derde naamval]
 • ▾ datum [dagtekening]
 • ▾ dauw [gecondenseerde waterdamp]
 • ▾ daveren [dreunen, schudden]
 • ▾ David [eigennaam]
 • ▾ dazen [onzin uitslaan, ijlen]
 • ▾ de [lidwoord]
 • ▾ de facto [feitelijk]
 • ▾ De L. & Co [merknaam voor een auto-accu]
 • ▾ De Witt [achternaam van twee Nederlandse staatslieden die in 1672 gelyncht zijn]
 • ▾ de- [voorvoegsel met ontkennende betekenis: ont-]
 • ▾ debarkering [ontscheping]
 • ▾ debat [discussie]
 • ▾ debatteren [discussiëren]
 • ▾ debet [tegoed]
 • ▾ debiel [zwakzinnig]
 • ▾ debiet [afzet]
 • ▾ debije [maat voor het elektrische dipoolmoment van een molecule, naar P.J.W. Debije]
 • ▾ debiteur [schuldenaar]
 • ▾ Debora [eigennaam]
 • ▾ debuut [eerste optreden]
 • ▾ decaan [voorzitter van faculteit]
 • ▾ decade [tijdperk van tien dagen]
 • ▾ decadent [ontaard]
 • ▾ decadentie [geleidelijk verval]
 • ▾ decagram [tien gram]
 • ▾ decaliter [tien liter]
 • ▾ decameter [tien meter]
 • ▾ december [twaalfde maand]
 • ▾ decentralisatie [spreiding]
 • ▾ decibel [verhoudingsmaat voor m.n. geluid]
 • ▾ decigram [0,1 gram]
 • ▾ deciliter [0,1 liter]
 • ▾ decimaal [tiendelig]
 • ▾ decimeter [0,1 meter]
 • ▾ declamatie [het voordragen]
 • ▾ declaratie [verklaring]
 • ▾ declinatie [grammaticale verbuiging]
 • ▾ decoctum [aftreksel van kruiden]
 • ▾ deconstructie [bepaald soort analyse]
 • ▾ decor [toneeltoerusting]
 • ▾ decoratie [versiering]
 • ▾ decreet [verordening]
 • ▾ dedicatie [opdracht, toewijding]
 • ▾ deductie [het deduceren]
 • ▾ deeg [mengsel, m.n. van meel met water]
 • ▾ deel [plank, vloer]
 • ▾ deel [gedeelte]
 • ▾ deelachtig [deelhebbend aan]
 • ▾ deels [voor een deel, gedeeltelijk]
 • ▾ deelsom [vraagstuk bestaande in de rekenkundige bewerking van delen]
 • ▾ deeltje [elk van de kleinst mogelijke hoeveelheid materie of energie]
 • ▾ deelwoord [participium]
 • ▾ deemoed [onderworpenheid]
 • ▾ deemoedig [nederig, ootmoedig]
 • ▾ Deen [inwoner van Denemarken]
 • ▾ deerne [jong meisje]
 • ▾ deëscalatie [het doen verminderen]
 • ▾ defaitisme [moedeloosheid]
 • ▾ defect [beschadigd]
 • ▾ defenderen [verdedigen]
 • ▾ defensie [verdediging]
 • ▾ defensief [verdedigend]
 • ▾ deficiëntie [tekort]
 • ▾ deficit [tekort]
 • ▾ defilé [parade]
 • ▾ defileren [in smalle formatie voorbijtrekken]
 • ▾ definitie [begripsbepaling]
 • ▾ definitief [blijvend]
 • ▾ deflatie [waardevermeerdering van geld]
 • ▾ deformatie [misvorming]
 • ▾ deftig [voornaam; (verouderd) deugdelijk, flink, geducht]
 • ▾ degel [drukplaat van pers]
 • ▾ degelijk [deugdelijk]
 • ▾ degen [stootwapen]
 • ▾ degeneratie [ontaarding]
 • ▾ degradatie [verlaging in rang]
 • ▾ dehydratie [wateronttrekking]
 • ▾ deining [beweging door golf, ritmische beweging]
 • ▾ deinzen [achteruitwijken]
 • ▾ dek [bedekking; scheepsdek]
 • ▾ dekbed [met isolerende stof gevuld dek om onder te slapen]
 • ▾ dekblad [buitenste blad van een sigaar]
 • ▾ deken [beddek]
 • ▾ deker, daker [(verouderd) tiental (huiden e.d.)]
 • ▾ dekjongen [matroos die het dek moet schoonhouden]
 • ▾ dekken [bedekken; beschermen, verdedigen (sport); bestek en servies op tafel zetten]
 • ▾ dekken [paren]
 • ▾ dekking [bescherming (tegen vijandelijk vuur)]
 • ▾ dekolonisatie [het zelfstandig worden van koloniën]
 • ▾ dekriet [riet (voor gebruik) als dakdekking]
 • ▾ deksel [klep]
 • ▾ dekstoel [rieten ligstoel op scheepsdek]
 • ▾ delegatie [afvaardiging]
 • ▾ delegeren [overdragen, afvaardigen]
 • ▾ deleman [rijtuigje]
 • ▾ delen [verdelen]
 • ▾ delftgeld [(verouderd) soort kanaalbelasting]
 • ▾ Delfts (aardewerk) [bepaald soort aardewerk]
 • ▾ delibereren [beraadslagen]
 • ▾ delicaat [fijn, teer]
 • ▾ delicatessen [fijne eetwaren]
 • ▾ delict [strafbaar feit]
 • ▾ delineatie [omlijning]
 • ▾ delinquent [schuldige]
 • ▾ delta [land omsloten door rivierarmen]
 • ▾ Deltaplan [waterbouwkundig plan in Nederland]
 • ▾ Deltawerken [werkzaamheden ter uitvoering van het Deltaplan]
 • ▾ delven [graven]
 • ▾ demagoog [volksmenner]
 • ▾ demarcatie [grensscheiding]
 • ▾ demilitarisering [het ontdoen van alles wat militair is]
 • ▾ demissionair [aftredend]
 • ▾ demobilisatie [het tot vredessterkte terugbrengen van een leger]
 • ▾ democraat [aanhanger van democratie]
 • ▾ democratie [volksregering]
 • ▾ democratiseren [het democratisch maken]
 • ▾ demograaf [beschrijver van volkeren]
 • ▾ demografie [beschrijving van sociale en politieke verschijnselen in of kenmerken van volkeren]
 • ▾ demolitie [sloping]
 • ▾ demon [boze geest]
 • ▾ demonstratie [betoging]