Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 829 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met G)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ gaan [zich voortbewegen]
 • ▾ gaar [voldoende toebereid, van voedsel]
 • ▾ gaarboord [(verouderd) onderste beplating van de romp van een schip]
 • ▾ gaard [omheinde tuin]
 • ▾ gaas [luchtig weefsel]
 • ▾ gabardine [waterdichte stof]
 • ▾ gabbelen [(verouderd) babbelen, wauwelen, snateren]
 • ▾ gabben [(verouderd) spotten]
 • ▾ gabberhouse, gabber [Nederlandse variant van housemuziek]
 • ▾ gadder [(verouderd) traliewerk, hek]
 • ▾ gaden [(verouderd) zich verenigen, bij elkaar horen]
 • ▾ gadeslaan [observeren]
 • ▾ gading [wat iemand bevalt, soort]
 • ▾ gaffel [tweetandige stok, vork, rondhout tegen de achterkant van een mast]
 • ▾ gaffelkardeel [bepaalde takel aan de gaffel]
 • ▾ gaffeltopzeil [zeil dat achter de steng boven de gaffelzeilen gehesen wordt]
 • ▾ gaffelval [val of touw om de gaffel te hijsen]
 • ▾ gaffelzeil [zeil dat aan de gaffel bevestigd wordt]
 • ▾ gage [loon]
 • ▾ gaggelen [snateren]
 • ▾ gaib [Gediplomeerd Ambtenaar van de Indische Bestuursdienst (laagste rang van het Inlands Bestuur)]
 • ▾ gal [bittere vloeistof; galblaas]
 • ▾ galant [hoffelijk]
 • ▾ galaxis [melkweg]
 • ▾ galblaas [blaas waarin de door de lever afgescheiden gal komt]
 • ▾ galei [vaartuig, geroeid door gevangenen]
 • ▾ galerie [verkooplokaal voor moderne kunst]
 • ▾ galerij, gaanderij [overdekte (wandel)gang]
 • ▾ galg [strop, strafwerktuig voor ophanging; voorwerp dat daarop lijkt, meetstok]
 • ▾ galjas, galeas [schip]
 • ▾ galjoen [zeilschip; uitbouw of versiering op de boeg van schepen]
 • ▾ galjoot [schip]
 • ▾ gallon [inhoudsmaat]
 • ▾ galon [koordvormig weefsel op uniformen e.d.]
 • ▾ galop [snelle loop (van paard of mens), levendige dans]
 • ▾ galopperen [hard rennen (te paard)]
 • ▾ galpen [(gewestelijk) schreeuwen]
 • ▾ galvanisatie [verzinking (ijzer)]
 • ▾ galvaniseren [verzinken]
 • ▾ galziekte [tropische runderziekte]
 • ▾ gambiet [schaakopening waarin een pion wordt geofferd]
 • ▾ game [uitroep aan het einde van een set in tennispartij ten teken van opslagwissel]
 • ▾ gang [doorloop, overdekte weg]
 • ▾ gang [loop, wijze van gaan, keer]
 • ▾ gang [bende]
 • ▾ gangreen [koudvuur]
 • ▾ gangspil [staand vast windas op grote schepen]
 • ▾ gans [eendachtige]
 • ▾ gans [geheel]
 • ▾ ganzenbord [bordspel]
 • ▾ gapen [geeuwen, de mond wijd openen]
 • ▾ garage [autostalling]
 • ▾ garantie [waarborg]
 • ▾ gard [stekel, prikkel, roe]
 • ▾ garen [draad]
 • ▾ garen [verzamelen]
 • ▾ garenwinder [soort haspel]
 • ▾ garf, garve [schoof]
 • ▾ garing [inzamelen, verzameling]
 • ▾ garnaal, † garnaat [schaaldier]
 • ▾ garnituur [garneersel]
 • ▾ garnizoen [legerafdeling]
 • ▾ garstig, galsterig [ranzig]
 • ▾ Garus [geneeskrachtige likeur, genoemd naar de Nederlandse arts Garus]
 • ▾ gas [stof in luchtvormige toestand, waarvan de naam is gevormd door de Vlaming Jan Baptist van Helmont (1579-1644)]
 • ▾ gasmeter [toestel om de hoeveelheid van het door de hoofdkraan van de gasleiding gestroomde gas te meten]
 • ▾ gasoline [soort benzine]
 • ▾ gast [bezoeker; man; matroos]
 • ▾ gastronomie [hogere kookkunst]
 • ▾ gat [opening; anus, achterwerk]
 • ▾ gatlikker [vleier]
 • ▾ gauw [snel, spoedig]
 • ▾ gauwdief [geslepen dief; deugniet, schelm]
 • ▾ gauwigheid [gauwheid]
 • ▾ gave [iets dat gegeven wordt, gift, aalmoes; aanleg, talent, begaafdheid]
 • ▾ gazeuse [spuitwater]
 • ▾ ge- [voorvoegsel waarmee verleden deelwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd]
 • ▾ gebaar [beweging van het lichaam]
 • ▾ gebak [taart]
 • ▾ gebed [het bidden]
 • ▾ gebeente [beendergestel]
 • ▾ gebekt [niet op zijn mondje gevallen]
 • ▾ gebergte [groep van bergen]
 • ▾ gebeurd [voorgevallen]
 • ▾ gebeuren [voorvallen]
 • ▾ gebeurtenis [voorval]
 • ▾ gebied [streek waarover een macht heerst]
 • ▾ gebint [samenstel van balken]
 • ▾ gebit [geheel van tanden en kiezen]
 • ▾ gebloemd [(met bloemen) versierd, gekleurd]
 • ▾ gebloemte [alle bloemen tezamen]
 • ▾ gebod [het bevolene]
 • ▾ geboorte [het ter wereld komen]
 • ▾ geboortedag [verjaardag, dag van iemands geboorte]
 • ▾ geboren [ter wereld gebracht, reeds bij geboorte een eigenschap bezittend]
 • ▾ gebouw [bouwwerk]
 • ▾ gebraad [gebraden stuk vlees]
 • ▾ gebroken [met ongelijke delen]
 • ▾ gebruiken [zich bedienen van]
 • ▾ gecommitteerde [gemachtigd toeziener]
 • ▾ gedaan [verricht]
 • ▾ gedaante [uiterlijk]
 • ▾ gedachte [het nadenken, idee]
 • ▾ gedachtenis [het zich herinneren]
 • ▾ gedag [goedendag]
 • ▾ gedarmte [de gezamenlijke darmen, de ingewanden]
 • ▾ gedeelte [deel]
 • ▾ gedenkcedel [stukken perkament waarop de Wet van God geschreven stond en die door de Israëlieten werden omgebonden om er altijd aan te denken]
 • ▾ gedenken [herdenken]
 • ▾ geding [rechtszaak]
 • ▾ gedoente [(verouderd) opschudding, gedoe, bezigheden]
 • ▾ gedogen [dulden]
 • ▾ gedrag [wijze van doen]
 • ▾ gedrang [het samendringen; wat op elkaar gedrongen is]
 • ▾ gedreven [van drijfwerk voorzien]
 • ▾ gedrukt [met drukpers overgebracht op papier (van letters)]
 • ▾ geduld [lijdzaamheid, volharding]
 • ▾ geduldig [met of vol geduld]
 • ▾ gedwee [onderworpen]
 • ▾ geel [kleurnaam]
 • ▾ geelbagger [(Surinaams-Nederlands) soort meerval]
 • ▾ geelbek [dier met gele bek]
 • ▾ geelhout [gele houtsoort]
 • ▾ geelkoper [messing]
 • ▾ geelzucht [ziekte]
 • ▾ geen [niet een]
 • ▾ geenszins [in genen dele]
 • ▾ geep [beenvis]
 • ▾ geer [spits toelopende lap kleding of grond]
 • ▾ geerdbakstag [touw dat aan de nok van de gaffel bevestigd is]
 • ▾ geerde [touw om gaffel vast te zetten]
 • ▾ geerdtalie [takel aan de geerde]
 • ▾ geest [ziel, onstoffelijk wezen]
 • ▾ geest [grond]
 • ▾ geestelijk [kerkelijk, klerikaal]
 • ▾ geestverwant [gelijkgezinde, medestander]
 • ▾ gegadigde [belanghebbende]
 • ▾ gegeven [grootheid; bekend geval]
 • ▾ geginnegap [voortdurend spottend gelach]
 • ▾ gegoed [welgesteld]
 • ▾ gehaaid [gewiekst]
 • ▾ gehalte [kaliber]
 • ▾ geheel [heel]
 • ▾ geheim [verborgen; iets dat verborgen is]
 • ▾ geheimenis [hoedanigheid van geheim]
 • ▾ geheimschrijver [secretaris van vorsten, staatscolleges e.d.]
 • ▾ geheimzinnig [raadselachtig]
 • ▾ geheugen [herinnering, herinneringsvermogen]
 • ▾ geheugenis [herinnering]
 • ▾ gehoor [vermogen om te horen; begrip]
 • ▾ gehoorbeenderen [deel van het oor]
 • ▾ gehoorzaam [gewillig]
 • ▾ gehoorzaamheid [het gewillig opvolgen van iemands bevel, het volbrengen van iemands wil]
 • ▾ gehoorzenuw [zenuw waarvan de prikkeling geluidsimpulsen veroorzaakt]
 • ▾ gehucht [klein dorp]
 • ▾ geien [zeilen inkorten door het doorhalen van de geitouwen]
 • ▾ geiser [warme springbron]
 • ▾ geit [herkauwer]
 • ▾ geitje [giftige Afrikaanse hagedis]
 • ▾ geitouw, gei [touw voor het samentrekken van de zeilen]
 • ▾ geitouwblok [katrol waar een geitouw door loopt]
 • ▾ geitouwschenkel [bepaald zwaar touw]
 • ▾ gek [krankzinnig; krankzinnige]
 • ▾ gekken [bedriegen; spotten; tarten]
 • ▾ gekkerij [gekkernij, gekheid]
 • ▾ gekko [hagedis]
 • ▾ gekleurd [van kleur voorzien]
 • ▾ geklikklak [het voortdurend klikklakken]
 • ▾ geknoop [iets dat in elkaar is geknoopt, knoop]
 • ▾ gekscheren [spotten, gekheid maken]
 • ▾ gelaat [aangezicht; (verouderd) voorkomen, gedrag]
 • ▾ gelach [het lachen]
 • ▾ gelatine [geleiachtig eiwitpreparaat]
 • ▾ geld [onvruchtbaar (van dieren)]
 • ▾ geld [betaalmiddel]
 • ▾ gelden [meetellen, van kracht zijn]
 • ▾ Gelders hoen [hoenderras]
 • ▾ Gelderse roos [bepaalde plant]
 • ▾ geldig [van kracht zijnde]
 • ▾ gele koorts [ziekte]
 • ▾ gele wortel [geelgekleurde wortelsoort]
 • ▾ geleding [verbinding van verschillende delen]
 • ▾ geleerd [knap]
 • ▾ gelegen [geschikt, passend]
 • ▾ gelegenheid [ligging; gunstige omstandigheid]
 • ▾ gelei [ingekookt sap]
 • ▾ geleide [schriftelijk verlof om te reizen, vrijgeleide]
 • ▾ geleidelijk [niet plotseling geschiedend]
 • ▾ geleiden [begeleiden]
 • ▾ geleider [conductor]
 • ▾ gelen [geel worden of maken]
 • ▾ gelid [ordelijk opgestelde rij militairen]
 • ▾ geliefd [bemind]
 • ▾ geliefde [beminde, uitverkorene, dierbare]
 • ▾ gelijk [overeenkomend]
 • ▾ gelijk hebben [de waarheid aan zijn kant hebben]
 • ▾ gelijkbenig [twee gelijke zijden hebbend]
 • ▾ gelijke [persoon die iemand evenaart in rang, stand of macht]
 • ▾ gelijken [gelijk zijn aan]
 • ▾ gelijkenis [uiterlijke overeenkomst]
 • ▾ gelijkheid [het gelijk zijn]
 • ▾ gelijkmatig [naar dezelfde maatstaf, overeenkomstig]
 • ▾ gelijksoortig [van dezelfde soort]
 • ▾ gelijktijdig [op hetzelfde tijdstip]
 • ▾ gelind [(verouderd) hekwerk, schutting]
 • ▾ geloof [vertrouwen in de waarheid van iets; godsdienst]
 • ▾ geloven [vertrouwen in of op]
 • ▾ gelovig [vast en innig gelovend in een god of goden]
 • ▾ gelovige [iemand die gelovig is]
 • ▾ gelp [(gewestelijk) welig groeiend]
 • ▾ geluiddemper [toestel of inrichting om het ontstaan of het doordringen van te sterk geluid te verhinderen]
 • ▾ geluk, † luk [voorspoed]