Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 161 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met J)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ ja [uitroep ter bevestiging]
 • ▾ ja goed [bevestiging, akkoord]
 • ▾ Jaap [mansnaam]
 • ▾ jaar [tijd van twaalf maanden]
 • ▾ jaargetijde [seizoen]
 • ▾ jaarlijks [ieder jaar]
 • ▾ jaarmarkt [jaarbeurs]
 • ▾ jacht [vaartuig]
 • ▾ jacht [het bejagen van dieren]
 • ▾ jachtlust [zin in jagen, vaak gebruikt als plaatsnaam]
 • ▾ jacket [jas]
 • ▾ Jacobus [eigennaam]
 • ▾ jaconnet [mousseline]
 • ▾ jagen [wild vervolgen]
 • ▾ jager [iemand die of iets dat jaagt; snelvarend schip; linnen stagzeil, bevestigd aan het jaaghout aan de jagerleider]
 • ▾ jak [kiel, kort jasje]
 • ▾ Jakarta-aardappel [aardappelsoort]
 • ▾ Jakartabrief [brief uit Jakarta]
 • ▾ jakhals [hondachtige]
 • ▾ jakhalsbes [boom waarvan de jakhals de vruchten eet]
 • ▾ jakhalsvogel [Zuid-Afrikaanse stootvogelsoort]
 • ▾ jakkepoes [(Gronings) kale pronker, gemene kerel]
 • ▾ jakkeren [voortjagen]
 • ▾ jakkes [tussenwerpsel: uitroep van tegenzin]
 • ▾ jakob-evertsen [benaming voor zaagbaarzen in de Indische zeeën, vernoemd naar een matroos Jacob Evertsen die waarschijnlijk net zo'n gekleurde, vlekkerige huid had als de vissen]
 • ▾ jakobsladder [over schijven lopende ketting met bakken]
 • ▾ jalap, jalappe [plantenstengel; purgeermiddel daaruit]
 • ▾ jaloers [naijverig]
 • ▾ jaloersheid [afgunst]
 • ▾ jaloezie [optrekbaar zonnescherm]
 • ▾ jam [confiture]
 • ▾ jamboree [internationaal padvinderskamp]
 • ▾ jammer [ellende; (verouderd) gejammer; spijtig; als tussenwerpsel: helaas]
 • ▾ jammeren [janken, klagen]
 • ▾ jammerhartig [erbarmelijk]
 • ▾ jammerlijk [bedroevend]
 • ▾ Jan [persoonsnaam; (kaartspel) degene die verliest]
 • ▾ Jan Compagnie [naam waaronder het bestuur van de Oost-Indische Compagnie aan de inboorlingen als een machtig vorst werd voorgesteld]
 • ▾ Jan de Wit [beroemde Nederlandse staatsman]
 • ▾ Jan Joosten [naam van 17e-eeuwer Jan Joosten van Lodensteijn]
 • ▾ Jan Rap [gespuis]
 • ▾ Jan-bij-nacht [apensoort]
 • ▾ jan-frederik [Zuid-Afrikaanse lijstersoort]
 • ▾ Jan-Kees [veelvoorkomende mannennaam]
 • ▾ jan-van-gent [pelikaanachtige]
 • ▾ janhagel [gepeupel]
 • ▾ janmaat [matroos]
 • ▾ janmeiske [janhen]
 • ▾ jansenisme [katholiek-theologische richting, genoemd naar Cornelis Jansen (Cornelius Jansenius)]
 • ▾ jansenist [aanhanger van het jansenisme]
 • ▾ janthiniet [mineraal]
 • ▾ Jantje [persoonsnaam]
 • ▾ januari [eerste maand]
 • ▾ Japan [Oost-Aziatisch land]
 • ▾ japon [jurk]
 • ▾ jargon [groepstaal, vaktaal]
 • ▾ jarig [zijn geboortedag herdenkend]
 • ▾ jas [kledingstuk]
 • ▾ jas [troefboer]
 • ▾ jashemd [soort jasje]
 • ▾ jasmijn [plantengeslacht]
 • ▾ Jasper [jongensnaam]
 • ▾ jaspis [steensoort]
 • ▾ jassen [kaartspel]
 • ▾ jasses [tussenwerpsel: uitroep van afschuw]
 • ▾ jaszak [zak in kledingstuk]
 • ▾ Javaans [van of uit Java]
 • ▾ javaniet [glasachtig gesteente uit Java]
 • ▾ jawel [tussenwerpsel: uitroep ter bevestiging]
 • ▾ jazz [moderne muziek met sterk improvisatie-element]
 • ▾ jazzband [orkestje dat jazzmuziek speelt]
 • ▾ je andere [jullie]
 • ▾ jeep [legerauto]
 • ▾ jeminee [tussenwerpsel: uitroep van verbazing]
 • ▾ jenever, † genever [sterk alcoholische drank met jeneverbessen]
 • ▾ jengelen [dwingend huilen]
 • ▾ jent [bevallig]
 • ▾ jentig [bevallig, aardig]
 • ▾ jenzen [snel, driftig te werk gaan]
 • ▾ jerrycan [benzineblik]
 • ▾ jeu [aardigheid]
 • ▾ jeugd [het jong-zijn]
 • ▾ jeugdzorg [instantie voor begeleiding van de jeugd]
 • ▾ jeuken [kriebelen; tintelen]
 • ▾ jezelf [voornaamwoord: je]
 • ▾ Jezus [grondlegger van het christendom]
 • ▾ jicht, † gicht [pijnlijke gewrichtsontsteking ten gevolge van onder meer een stofwisselingsziekte]
 • ▾ jij, je [persoonlijk voornaamwoord]
 • ▾ jockey [pikeur]
 • ▾ jodengenoot [tot het jodendom overgegane heiden]
 • ▾ jodenvolk [het volk der joden]
 • ▾ jodium [chemisch element]
 • ▾ jodoform [chemische stof gebruikt als wondbehandeling]
 • ▾ joeste, joste [(verouderd) riddergevecht met de speer tussen twee te paard zittende ridders]
 • ▾ Johannes [eigennaam]
 • ▾ Johannes de Doper [naam uit de bijbel]
 • ▾ jojo [klimtol]
 • ▾ joker [overscharige kaart]
 • ▾ jokken [liegen]
 • ▾ jol, jolboot [licht roei- en zeilvaartuig met scherpe voor- en platte achtersteven]
 • ▾ jolen [uitgelaten zijn]
 • ▾ jolijt [vrolijkheid]
 • ▾ jong [jeugdig]
 • ▾ jong(en) [jongeman]
 • ▾ jonge [uitroep van verwondering]
 • ▾ jonge vrouw [huwbare vrouw]
 • ▾ jongejuffrouw [ongehuwde dochter van gegoede ouders]
 • ▾ jongeling [jonge man]
 • ▾ jongeman [jeugdige man, jongen, aanspreekvorm voor een jongen]
 • ▾ jongens [jongemannen, bedienden]
 • ▾ jongenskop [haardracht als voor een jongen (voor meisjes)]
 • ▾ jongetje [kleine jongen]
 • ▾ jongste [persoon met de laagste leeftijd]
 • ▾ jonk [Chinees schip]
 • ▾ jonker [jonkheer; aanspreektitel voor adelborst]
 • ▾ jonkheer [adellijk predikaat, aanvankelijk: jong edelman]
 • ▾ jonkman [jong mens van het mannelijke geslacht]
 • ▾ jonkvrouw [jonge edelvrouw; maagd]
 • ▾ jood [israëliet]
 • ▾ jool [pret, feest]
 • ▾ Joost, joosje [de duivel]
 • ▾ jopenappel [appelsoort]
 • ▾ Jordaens [Vlaamse schilder (1593-1678)]
 • ▾ joului [mensen, lieden]
 • ▾ journaal [dagboek, nieuwsrubriek]
 • ▾ journalist [verslaggever]
 • ▾ journalistiek [betrekking hebbend op de pers]
 • ▾ jouw [bezittelijk voornaamwoord]
 • ▾ Jozef [eigennaam]
 • ▾ jubilaris [die een jubileum viert]
 • ▾ jubileum [herdenkingsdag van bekleding van ambt]
 • ▾ jucht(leer) [soort leer]
 • ▾ judicieel [rechterlijk]
 • ▾ judicium [vonnis, oordeel]
 • ▾ judo [verdedigingssport]
 • ▾ juffer [katrol voor het oprollen van scheepstouwen; lange dennenstam]
 • ▾ juffrouw, juffer [(ongehuwde) vrouw]
 • ▾ juist [billijk, correct; zo-even]
 • ▾ juk [trektuig voor dieren; schraag in de vorm van een juk]
 • ▾ jukschei [dwarshout aan een ossenjuk; werpspel]
 • ▾ juli [zevende maand]
 • ▾ jullie [persoonlijk voornaamwoord]
 • ▾ jungle [wildernis]
 • ▾ juni [zesde maand]
 • ▾ junior [de jongere (achter namen)]
 • ▾ junkie, junk [verslaafde aan drugs]
 • ▾ junta [staatsraad, regeringscomité]
 • ▾ Junus [eigennaam]
 • ▾ Jupiter [planeet]
 • ▾ jupon [onderrok]
 • ▾ juridisch [rechtskundig]
 • ▾ jurisdictie [rechtsmacht, rechtsgebied]
 • ▾ jurisprudentie [toegepaste rechtspraak]
 • ▾ jurist [rechtsgeleerde]
 • ▾ jurk [kledingstuk]
 • ▾ jury [beoordelingscommissie, beëdigd college]
 • ▾ jus [vleesnat]