Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 620 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met L)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ laadbrief [cognossement, vrachtbrief]
 • ▾ laadstok [stok om geweer mee aan te stampen]
 • ▾ laag [niet hoog; gemeen, laaghartig]
 • ▾ laag [hoeveelheid die ergens tussen of boven ligt]
 • ▾ laag [gezamenlijke stukken geschut die op hetzelfde dek van een schip geplaatst zijn]
 • ▾ laag [hinderlaag]
 • ▾ laagte [laaggelegen vlakte]
 • ▾ laagveld [laag gelegen veld]
 • ▾ laagwater [toestand van volkomen eb]
 • ▾ laak [wetering, poel, plas]
 • ▾ laar [(verouderd) onbeduidend vrouwspersoon]
 • ▾ laars [schoeisel]
 • ▾ laarzenknecht [gereedschap dat men gebruikt om zijn laarzen uit te trekken]
 • ▾ laat [niet vroeg]
 • ▾ laat maar! [uitroep]
 • ▾ laat staan dat [om maar niet te spreken van]
 • ▾ laatste [de achterste in tijd of plaats]
 • ▾ laatstelijk [de laatste keer, het laatst]
 • ▾ labadist [lid van een sekte van radicale piëtisten]
 • ▾ Laban [bijbelse naam van de inhalige en bedrieglijke schoonvader van Jakob]
 • ▾ labbei [(Vlaams) kletskous, praatziek wijf]
 • ▾ labber [zich slap bewegend, flauw (van wind)]
 • ▾ labberdaan [gezouten kabeljauw]
 • ▾ labberdoedas [oorveeg]
 • ▾ labberen [zich slap heen en weer bewegen]
 • ▾ labberkoeltje [koele wind, zwakke luchtstroming]
 • ▾ labberlot [stumper, kruiperd, wat slecht is in zijn soort]
 • ▾ label [etiket]
 • ▾ labiaal [lip-]
 • ▾ labiel [wankelbaar]
 • ▾ laborant [assistent in een laboratorium]
 • ▾ laboratorium [werkvertrek voor technisch onderzoek]
 • ▾ labyrint [doolhof]
 • ▾ lachen [met het gezicht vrolijkheid uitdrukken]
 • ▾ laconiek [zonder zich druk te maken]
 • ▾ lade, laatje [schuifbak]
 • ▾ laden [bevrachten, inladen; kogels indoen; een elektrische lading geven]
 • ▾ lading [last, vracht]
 • ▾ ladingklerk [administrateur van de lading]
 • ▾ laf [vreesachtig; flauw]
 • ▾ lager [minder hoog]
 • ▾ lager [deel van een werktuig waarop de as steunt]
 • ▾ lager [legerkamp]
 • ▾ lagerwal [oever waar de wind op staat]
 • ▾ lagune [strandmeer]
 • ▾ lak [harsachtig product, verf]
 • ▾ lakei [huisbediende in livrei]
 • ▾ laken [textiel]
 • ▾ lakken [schilderen met lak]
 • ▾ lakmoes [soort kleurstof, chemische indicator]
 • ▾ lakris [zoethout]
 • ▾ lam [jong van een schaap]
 • ▾ lam [verlamd]
 • ▾ lambiek [Vlaamse biersoort]
 • ▾ lamel [dunne strook]
 • ▾ lamen [(verouderd) verminderen, verzwakken]
 • ▾ lamenteren [jammeren]
 • ▾ lamfer, lamper(s) [fijn gaas]
 • ▾ lammervanger [vogelsoort]
 • ▾ lamp [tot verlichting dienend voorwerp]
 • ▾ lampenkousje [pit van een olielamp]
 • ▾ lampet [waterkan]
 • ▾ lampion [feestverlichting]
 • ▾ lamprei [kaakloze vis]
 • ▾ lamziekte [veeziekte]
 • ▾ lanceren [afvuren]
 • ▾ lancet [plat mesje]
 • ▾ land [grond, bouwland; staat]
 • ▾ landbouw [agricultuur]
 • ▾ landcommandeur [hoogste rang bij sommige ridderlijke orden]
 • ▾ landdrost [rechterlijk ambtenaar]
 • ▾ landen [aan land zetten of komen]
 • ▾ landgerecht [plaatselijk gerechtshof]
 • ▾ landgoed [grondbezit; groot buitenverblijf]
 • ▾ landgraaf [titel van onmiddellijk aan de koning ondergeschikte graven]
 • ▾ landheer [grondeigenaar]
 • ▾ landhervorming [nieuwe indeling van grondstukken]
 • ▾ landhouder [middeleeuwse stadsambtenaar, burgemeester]
 • ▾ landhuis [monumentaal huis of buitenverblijf op het land]
 • ▾ landing [het landen (van vliegtuig)]
 • ▾ landkaart [aardrijkskundige kaart]
 • ▾ landkrab [scheldnaam van zeelieden voor niet-zeelieden]
 • ▾ landloper [zwerver]
 • ▾ landmacht [krijgsmachtonderdeel dat strijdt te land]
 • ▾ landmeter [iemand wiens beroep het is land op te meten]
 • ▾ landouw [veld]
 • ▾ landraad [gewone rechtbank in burgerlijke zaken voor inlanders]
 • ▾ landreform [landhervorming]
 • ▾ landrente [belasting geheven op de opbrengst van landerijen]
 • ▾ landridder [middeleeuwse bereden politiebeambte]
 • ▾ Lands Kas, 's [geldmiddelen van de staat]
 • ▾ landschap [landstreek, landelijke omgeving; schilderstuk, geschilderd landschap]
 • ▾ landsman [iemand die behoort tot of thuishoort in een zeker land]
 • ▾ landstol [(verouderd) belasting op land]
 • ▾ landstorm [de nog overblijvende weerbare mannen die in tijd van nood onder de wapens konden worden geroepen]
 • ▾ landvoogd [iemand die in naam van de afwezige soeverein het land bestuurt]
 • ▾ landvrede [in de middeleeuwen algemeen vredegebod dat een geheel gebied omvatte]
 • ▾ landwaarts [dieper het land in]
 • ▾ landweer [wal opgeworpen ter bescherming tegen water of vijand]
 • ▾ landzegge, landsage [(verouderd) verklaring, uitspraak in geschillen over grondeigendom]
 • ▾ landziekig, landziek [niet wel (vanwege heimwee); ontevreden, gemelijk, knorrig]
 • ▾ landzij(de) [de naar het land gekeerde zijde]
 • ▾ lang [met een grote lengte; (van vloeistof) slap, dun]
 • ▾ lang takelblok [lang hijsblok]
 • ▾ langdurig [gedurende lange tijd]
 • ▾ lange lijs [bepaald type porselein]
 • ▾ lange splitsing [verbinding van touwwerk die de tros niet of weinig verdikt]
 • ▾ lange tanden [tegenzin]
 • ▾ lange vingers hebben [stelen]
 • ▾ lange zaling [dwarshouten die net onder de toppen van de mast kruisgewijs in elkaar zijn gevoegd]
 • ▾ langen [(verouderd) aangeven]
 • ▾ langlevendheid [heel oud worden]
 • ▾ langs [bijwoord van richting]
 • ▾ langwerpig [meer lang dan breed]
 • ▾ langzaam [niet snel]
 • ▾ lank [(verouderd) zijde]
 • ▾ lankmoedig [toegevend]
 • ▾ lanoline [wolvet]
 • ▾ lans [stoot- en werpwapen]
 • ▾ lansier [met een lans gewapende ruiter]
 • ▾ lantaarn [verlichtingstoestel]
 • ▾ lantaarnpaal [paal waarop een straatverlichting staat]
 • ▾ lap [klap, mep]
 • ▾ lap, lapje [stuk doek; klein of dun stuk van bijv. vlees]
 • ▾ lappen [een klap geven]
 • ▾ lappen [verstellen, goedmaken, repareren; schoonmaken met een lap]
 • ▾ lapperij [(verouderd) knoeierij, knoeiwerk, lapwerk]
 • ▾ lapskous [scheepsgerecht, bestaande uit stamppot van vlees, groente, scheepsbeschuit of andere ingrediënten]
 • ▾ lapzalven [kwakzalven]
 • ▾ lapzalver [kwakzalver]
 • ▾ larie [onbeduidend gepraat, onzin]
 • ▾ larynx [strottenhoofd]
 • ▾ las [verbinding]
 • ▾ lassen [een verbinding maken]
 • ▾ lasser [iemand die beroepsmatig last]
 • ▾ lasso [werpkoord met strik]
 • ▾ last [vracht]
 • ▾ last [hinder]
 • ▾ lastage [(verouderd) laad- of losplaats]
 • ▾ lastbarend [(verouderd) lastdragend]
 • ▾ laster [kwaadsprekerij]
 • ▾ lasteraar [iemand die leugenachtig kwaad vertelt over een persoon met de bedoeling hem in zijn eer of goede naam te kwetsen]
 • ▾ lastering [het vertellen van laster]
 • ▾ lastgeld [(verouderd) heffing die in Holland werd betaald om een haven binnen te komen of te verlaten]
 • ▾ lastigvallen [iemand met oneerbare bedoelingen benaderen]
 • ▾ lat [lang stuk hout]
 • ▾ lat-relatie [leefsituatie waarin partners hun zelfstandigheid niet opgeven, living apart together (titel van film van Pim de la Parra)]
 • ▾ latafel [ouderwetse ladekast]
 • ▾ lateihout [houten latei]
 • ▾ laten [niet verhinderen; nalaten; afstaan]
 • ▾ laten staan [achterlaten, nalaten]
 • ▾ latent [verborgen]
 • ▾ lateraal [ter zijde]
 • ▾ lateriet [ijzer- en aluminiumrijke grond die ontstaat door chemische verwering van bepaalde gesteenten in de tropen]
 • ▾ latex [melksap van rubberbomen]
 • ▾ latierboom [afscheidingsboom in paardenstal]
 • ▾ Latijn [taal der Romeinen]
 • ▾ laurier [in Zuid-Europa inheemse sierboom]
 • ▾ lauw [tussen heet en koud]
 • ▾ lauwer [krans van laurieren]
 • ▾ lava [door vulkanische uitbarsting uitgeworpen stoffen]
 • ▾ laven [verkwikken]
 • ▾ lavendel [geslacht van lipbloemige halve heesters, de bloemen daarvan]
 • ▾ laveren [telkens aan de wind overstag gaan; zich naar de omstandigheden schikken]
 • ▾ lawaai [herrie]
 • ▾ lawaaien [rumoer maken]
 • ▾ laweit [(gewestelijk) lawaai]
 • ▾ Lazarus [eigennaam]
 • ▾ lazarusziekte [melaatsheid]
 • ▾ lector [titel aan universiteit]
 • ▾ lectuur [leesstof]
 • ▾ lede, lee [waterloop]
 • ▾ ledematen [armen en benen]
 • ▾ ledenvergadering [vergadering van de leden van een vereniging]
 • ▾ ledikant [bed]
 • ▾ leed [(verouderd) een onaangename indruk makend, hatelijk]
 • ▾ leedwezen [verdriet, spijt]
 • ▾ leefbaarheid [het leefbaar zijn]
 • ▾ leeftijd [tijd dat iemand leeft]
 • ▾ leeftocht [proviand]
 • ▾ leeg, ledig [zonder inhoud; vrij, werkloos]
 • ▾ leegloper [iemand die niets doet]
 • ▾ leek [niet-geestelijke; iemand die van een bepaald vak geen verstand heeft]
 • ▾ leeman [ledenpop]
 • ▾ leen [onroerende zaak die door een heer aan een vazal ten gebruike werd afgestaan; wat men voor tijdelijk gebruik ontvangt]
 • ▾ leep [sluw]
 • ▾ leer [doctrine]