Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 830 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met R)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ ra, ree [rondhout aan mast]
 • ▾ raad [advies; adviserend college]
 • ▾ Raad van Indië [hoogste bestuurscollege in het voormalige Nederlands-Indië]
 • ▾ raadhuis [stadhuis]
 • ▾ raadpensionaris [bestuursambtenaar]
 • ▾ raadsman [raadgever; advocaat]
 • ▾ raadzaal [vergaderzaal]
 • ▾ raaf [zangvogel]
 • ▾ raai [richtingslijn]
 • ▾ raaien [een lijn trekken of uitzetten in het land; peilingen doen op een rivier, gewoonlijk in een richting loodrecht op de stroom]
 • ▾ raaigras [grassoort]
 • ▾ raak [het doel treffend]
 • ▾ raam [lijst(werk); venster]
 • ▾ raam [(West-Vlaams) spruw]
 • ▾ raap [plantensoort]
 • ▾ raapkool [koolraap, knol als groente]
 • ▾ raar [vreemd]
 • ▾ raaskallen [onzin praten]
 • ▾ raat [bouwsel van was in bijenkorf]
 • ▾ raband [zwaar touw]
 • ▾ rabarber [gewas; gerecht daarvan]
 • ▾ rabat [verhoogd tuinbed]
 • ▾ rabat [brede liggende halskraag van linnen of kant]
 • ▾ rabat [korting]
 • ▾ rabatijzer [gereedschap om bepaalde houtverbindingen te maken]
 • ▾ rabauw [schurk; winterappel]
 • ▾ rabbelen [(gewestelijk) rammelen; kletsen, druk praten]
 • ▾ rabbi [joods godsdienstleraar]
 • ▾ rabiës [hondsdolheid]
 • ▾ race [wedstrijd]
 • ▾ rachitis [Engelse ziekte]
 • ▾ raciaal [ras-]
 • ▾ racist [iemand die zich schuldig maakt aan rassendiscriminatie]
 • ▾ racket [voorwerp om ballen mee te slaan]
 • ▾ rad [wiel]
 • ▾ radar [plaatsbepaling van voorwerp d.m.v. teruggekaatste radiogolven]
 • ▾ radbraken [voor straf de ledematen breken]
 • ▾ radeermesje, radeergom [mesje of hard rubber om inkttekens van het papier weg te schrappen]
 • ▾ raden, raaien [gissen; adviseren]
 • ▾ radertje, raderwieltje [kopieerwieltje]
 • ▾ radiaal [straalboog]
 • ▾ radiatie [straling]
 • ▾ radiator [verwarmingslichaam]
 • ▾ radicaal [totaal, consequent; (politieke) extremist]
 • ▾ radijs [eetbare wortel]
 • ▾ radio [draadloze omroep; radiotoestel]
 • ▾ radioactiviteit [het uitstralen van energie zonder uitwendige oorzaak]
 • ▾ radiogram [radiotelegram]
 • ▾ radioloog [specialist in radioactiviteit; arts gespecialiseerd in radiologie]
 • ▾ radiometer [stralingsmeettoestel]
 • ▾ radiozender [zender voor radiosignalen]
 • ▾ radium [chemisch element]
 • ▾ radius [straal van een cirkel]
 • ▾ radmolen [draaimolen]
 • ▾ raf [(verouderd) gezouten en gedroogde rugvin van heilbot]
 • ▾ rafactie, refactie [gewichts- of prijskorting wegens beschadigde of gebrekkige goederen, reductie]
 • ▾ rafel [losgeraakt stuk draad]
 • ▾ rafelen [rafels krijgen, maken]
 • ▾ raffia [bindsel van vezels]
 • ▾ raffinaat [het gezuiverde]
 • ▾ raffinaderij [bedrijf waar men raffineert]
 • ▾ raffinadeur [persoon die beroepsmatig raffineert]
 • ▾ ragebol [borstel aan lange stok]
 • ▾ raggen [wild heen en weer lopen, schuren]
 • ▾ ragout [gerecht]
 • ▾ rail [spoorstaaf]
 • ▾ rak [band of beugel aan ra, touw aan de gaffel]
 • ▾ rakbeugel [ijzeren band die om een mast sluit op de hoogte van de onderra]
 • ▾ raken [treffen, bereiken]
 • ▾ raken [harken]
 • ▾ raket [vuurpijl]
 • ▾ raket [projectiel met eigen voortstuwing]
 • ▾ rakker [deugniet]
 • ▾ rakkloot [houten balletje van de kraag die op kleinere schepen tot rak dient]
 • ▾ rakslee [stel van vier of zes op hun kant staande plankjes, met boven en onder, tussen elke twee plankjes, een rakkloot]
 • ▾ raktouw [touw met eraan geregen houten ballen, dienend om het voorlijk van een grootzeil, vroeger de ra, bij de mast te houden]
 • ▾ ralijk [zoomtouw ter versteviging van een zeil]
 • ▾ ram [mannelijk schaap; voorwerp in de vorm daarvan: stormram, balk met touwen]
 • ▾ ramen [schatten; (verouderd) mikken, treffen, bestemmen]
 • ▾ rammelen [paren van hazen en konijnen]
 • ▾ rammelen [ranselen]
 • ▾ rammenas [soort radijs]
 • ▾ rammetje [(Vlaams, verouderd) geroosterd broodje]
 • ▾ ramp [onheil]
 • ▾ rampeneren [vernielen]
 • ▾ rand [munteenheid van de republiek Zuid-Afrika]
 • ▾ rand [kant]
 • ▾ rang [trede in hiërarchie, klasse; rang op lijst]
 • ▾ rangeren [treinen of spoorwagons in volgorde plaatsen]
 • ▾ ranglijst [lijst van kandidaten]
 • ▾ rank [stengel van klimplant]
 • ▾ rank [slank]
 • ▾ ransel [rugtas]
 • ▾ ranselen [onbarmhartig slaan]
 • ▾ ranten [beuzelen; tieren, tekeer gaan]
 • ▾ rantsoen [portie]
 • ▾ rantsoen [losgeld]
 • ▾ rantsoenen [(verouderd) tegen een losgeld vrijkopen, loskopen]
 • ▾ rantsoeneren [van levensmiddelen voorzien]
 • ▾ rantsoenhout [achterste draaispanten van een schip]
 • ▾ ranzig, rans [sterk smakend]
 • ▾ rap [vlug, snel]
 • ▾ rapaard [onder de ra uitgespannen touw]
 • ▾ rapen [oppakken, verzamelen]
 • ▾ raphoen [(verouderd) wijfje van een patrijs]
 • ▾ rapier [lange, puntige degen]
 • ▾ rappel [terugroeping, aanmaning]
 • ▾ rapport [verslag]
 • ▾ rapsodie [vrije muzikale compositie]
 • ▾ ras [gladgekeperde stof]
 • ▾ ras [snel]
 • ▾ ras [draaikolk]
 • ▾ ras [ondersoort]
 • ▾ raseizing [beslagband]
 • ▾ raseren [met de grond gelijkmaken; (verouderd) scheren]
 • ▾ rasp [vijl]
 • ▾ raspen [fijn afschuren]
 • ▾ rasphuis [soort gevangenis]
 • ▾ raster [lat, hekwerk]
 • ▾ rat [knaagdier]
 • ▾ ratalie [talie tot hulp voor de marsentoppenant]
 • ▾ ratel [honingdas]
 • ▾ ratel [houten klepperwerktuig met handvat]
 • ▾ ratelen [korte, harde geluiden maken]
 • ▾ ratelgoud [bladgoud; klatergoud]
 • ▾ ratificeren [bekrachtigen]
 • ▾ ratio [rede]
 • ▾ rationalisme [het doelmatig maken]
 • ▾ rationeel [redelijk]
 • ▾ ratje [kleine rat; overdrachtelijk: naam van een spel]
 • ▾ rattenval [val om ratten en muizen in te vangen]
 • ▾ rauw [niet gekookt]
 • ▾ ravendoek [dun zeildoek]
 • ▾ ravotten [stoeien]
 • ▾ rayon [kring]
 • ▾ rayon [kunstzijde]
 • ▾ razen [woeden]
 • ▾ razend [woedend, buiten zichzelf]
 • ▾ razernij [woest optreden]
 • ▾ razzia [drijfjacht]
 • ▾ re- [voorvoegsel: her-]
 • ▾ reaal [munt]
 • ▾ reactie [tegenbeweging]
 • ▾ reactionair [strevend naar behoud]
 • ▾ reactor [toestel waarin chemische, fysische of nucleaire reactie plaatsheeft]
 • ▾ reagens [scheikundige stof]
 • ▾ realisatie [het verwezenlijken]
 • ▾ realiseren [verwezenlijken]
 • ▾ realisme [filosofische of kunststroming]
 • ▾ realist [aanhanger van het realisme, iemand die zich in zijn denken of handelen uitsluitend richt op de waarneembare werkelijkheid]
 • ▾ realiteit [iets wat werkelijk waar is]
 • ▾ realpolitiek [politiek die uitgaat van de feitelijke toestanden]
 • ▾ Reamur [eenheid van temperatuur]
 • ▾ reassuradeur [herverzekeraar]
 • ▾ reassurantie [herverzekering]
 • ▾ rebellie [opstand, muiterij]
 • ▾ recalcitrant [weerspannig]
 • ▾ recapitulatie [samenvattende herhaling]
 • ▾ recensent [iemand die kunstwerken bespreekt in de krant]
 • ▾ recensie [kritische beschouwing van iets]
 • ▾ recent [van kort geleden]
 • ▾ recepis [verklaring (van ontvangst); soort papieren geld, in 1846 in Nederlands-Indië ingevoerd]
 • ▾ recept [(bereidings)voorschrift van geneesmiddel of gerecht]
 • ▾ receptie [ontvangst]
 • ▾ receptief [gevoelig voor indrukken]
 • ▾ receptionist [iemand die belast is met de ontvangst van bezoekers]
 • ▾ receptuur [leer van het voorschrijven van medicijnen]
 • ▾ reces [vakantie van bestuurscollege]
 • ▾ recessie [economische teruggang]
 • ▾ recherche [onderzoeksdienst]
 • ▾ rechercheur [ambtenaar van de recherche]
 • ▾ recht [niet gebogen; juist]
 • ▾ recht [gerechtigheid]
 • ▾ rechtbank [college dat met de rechtspraak belast is]
 • ▾ rechtdoor [in rechte richting vooruit]
 • ▾ rechter [lid van een rechtbank]
 • ▾ rechter [tegenover linker]
 • ▾ rechterhand [hand die zich bevindt aan de zijde van het lichaam waar de lever ligt]
 • ▾ rechterstoel [zetel van een rechter, rechtbank]
 • ▾ rechterzijde [aan de rechterkant van de beschouwer of persoon die de situatie bepaalt]
 • ▾ rechthuis [raadhuis]
 • ▾ rechtigheid [(verouderd) rechtvaardigheid]
 • ▾ rechtmatig [rechtvaardig]
 • ▾ rechtop [in opgerichte stand, niet gebogen]
 • ▾ rechts [aan de rechterzijde]
 • ▾ rechtsdag [dag waarop rechtszitting wordt gehouden]
 • ▾ rechtsomkeert [omgedraaid]
 • ▾ rechtswege, van [wettelijk]
 • ▾ rechtuit [rechtdoor, in rechte richting vooruit]
 • ▾ rechtvaardig [handelend naar billijkheid]
 • ▾ rechtvaardigen [de rechtvaardigheid van iets aantonen]
 • ▾ rechtvaardigheid [hoedanigheid van rechtvaardig]
 • ▾ rechtvaardiging [de daad van het rechtvaardigen]
 • ▾ recidivist [die fouten herhaalt]
 • ▾ recief [(verouderd) ontvangstbewijs]
 • ▾ reciproque [wederkerig]
 • ▾ recitatie [het voordragen]
 • ▾ recitatief [het zingend spreken]
 • ▾ reclamatie [indiening van bezwaren]
 • ▾ reclame [bezwaar, beklag]
 • ▾ reclame [openbare aanprijzing]
 • ▾ reclassering [het terugbrengen van ontslagen gevangenen in de maatschappij]
 • ▾ recognitie [erkenning]
 • ▾ recollectie [korte retraite]
 • ▾ recommandatie [aanbeveling]
 • ▾ recommanderen [aanbevelen]
 • ▾ reconsiliatie [verzoening]
 • ▾ reconstructie [wederopbouw]
 • ▾ reconventie [tegeneis]
 • ▾ record [beste prestatie]
 • ▾ recours [toevlucht]
 • ▾ recreatie [ontspanning]
 • ▾ rectificatie [rechtzetting]
 • ▾ rector [hoofd van klooster of onderwijsinrichting]
 • ▾ rectoraat [waardigheid, ambt van rector]
 • ▾ rectum [endeldarm]
 • ▾ reçu [ontvangstbewijs]
 • ▾ redacteur [opsteller van een stuk]
 • ▾ redactie [redactionele staf van krant of tijdschrift; het opstellen van een stuk]