Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 635 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met S1)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ saai [weefsel; iets (kledingstuk) dat daarvan is gemaakt]
 • ▾ saai [vervelend]
 • ▾ sabadilla, sabadilkruid [soort van bolplant van de leliefamilie]
 • ▾ sabbat [joodse rustdag]
 • ▾ sabbatdag [de dag van de sabbat, de dag van de rust]
 • ▾ sabel [slagwapen]
 • ▾ sabelijzer [in molens: ijzeren verbindingsstuk dat door de vangbalk is gestoken en met het andere einde aan de vang bevestigd is en dient om de vang aan te trekken ]
 • ▾ sabotage [belemmering uit protest]
 • ▾ saboteren [belemmeren uit protest]
 • ▾ sacharine [zoetstof]
 • ▾ sacraal [heilig]
 • ▾ sacrament [(rooms-katholieke) wijding]
 • ▾ sacristie [kerkvertrek]
 • ▾ sadisme [lust tot kwellen]
 • ▾ sadist [iemand die zich aan sadisme overgeeft]
 • ▾ sadistisch [vervuld van sadisme]
 • ▾ saffier [edelgesteente]
 • ▾ saffloer [plant]
 • ▾ saffraan [specerij]
 • ▾ sage [volksverhaal]
 • ▾ sago [voedingsmiddel, zetmeel verkregen uit een soort palm]
 • ▾ sagoïentje [soort klauwaapje]
 • ▾ sagoworm [naam voor zeker tropisch insect]
 • ▾ sajet [gesponnen wol]
 • ▾ saker [(verouderd) soort kanon]
 • ▾ salade, sla [plant; slagerecht]
 • ▾ salamander [tweeslachtig dier]
 • ▾ salaris [bezoldiging]
 • ▾ saldo [overschot op een rekening]
 • ▾ salep [medicijn uit orchideeknollen]
 • ▾ salie [plantengeslacht]
 • ▾ saliniteit [zoutgehalte]
 • ▾ salmiak [ammoniazout; soort drop]
 • ▾ salon [ontvangkamer]
 • ▾ salpeter, salpeterzuur [kaliumnitraat]
 • ▾ salto [sprong waarbij men los van de grond over de kop buitelt]
 • ▾ saluut [militaire groet]
 • ▾ saluut [tussenwerpsel: groet]
 • ▾ salvarsan [geneesmiddel]
 • ▾ salveren [(verouderd) redden, in veiligheid brengen, voor ondergang behoeden]
 • ▾ salvo [het gelijktijdig afvuren van vuurwapens (ter begroeting)]
 • ▾ samaar [(verouderd) lang vrouwenkleed]
 • ▾ Samaritaan [bewoner van Midden-Palestina]
 • ▾ sambal oelek [kruidenmengsel van Spaanse pepers, zout en trassi]
 • ▾ sameet, sammet, zammet [(verouderd) zijdefluweel]
 • ▾ samen [bij elkaar]
 • ▾ samenkomst [gelegenheid of keer dat twee of meer personen samenkomen]
 • ▾ samenleven [leven als man en vrouw zonder getrouwd te zijn]
 • ▾ samenspraak [gesprek, handeling van met elkaar te spreken]
 • ▾ samoreus [soort van grote aak voor de binnenvaart op Samber en Maas]
 • ▾ samsam [samen]
 • ▾ sanatorium [herstellingsoord]
 • ▾ sanctie [dwangmiddel]
 • ▾ sandaal [schoeisel]
 • ▾ sanering [maatregelen om een onderneming weer rendabel te maken]
 • ▾ sanitair [m.b.t. de gezondheid]
 • ▾ sans (atout) [zonder troef (bij bridge)]
 • ▾ santenkraam [alles bijeen, de hele boel]
 • ▾ santonine [wormkoekje]
 • ▾ santorie [duizendguldenkruid]
 • ▾ sap [vocht]
 • ▾ sapaen [(Amerikaans-Nederlands) maismeelpap]
 • ▾ sapbos [(Amerikaans-Nederlands) plantage van suikerahornen]
 • ▾ sapgroen [verfstof gemaakt van de wegedoornbes; groene kleur]
 • ▾ sappan(hout) [verfhout]
 • ▾ sappeur [soldaat die loopgraven aanlegt]
 • ▾ sappig [rijk aan sap]
 • ▾ Sarah [eigennaam]
 • ▾ sardine [beenvis]
 • ▾ sargasso [sargassowier]
 • ▾ sarren [plagen]
 • ▾ sarsaparilla [wortel van de Amerikaanse winde]
 • ▾ sas [sluis]
 • ▾ sassafras [laurierachtige]
 • ▾ Satan [duivel]
 • ▾ saté [geroosterd vlees aan stokje]
 • ▾ satelliet [hemellichaam dat een ander begeleidt; kunstmaan]
 • ▾ satijn [glanszijde]
 • ▾ satinet [satijnweefsel]
 • ▾ satire [hekelschrift]
 • ▾ satirisch [hekelend]
 • ▾ satisfactie [voldoening, genoegdoening]
 • ▾ saucijs [worstsoort]
 • ▾ saus [soort jus]
 • ▾ sauspan [halfhoge pan voor saus]
 • ▾ savanne [grasvlakte]
 • ▾ saxofoon [blaasinstrument]
 • ▾ scanderen [het metrum doen uitkomen; als blijk van bewondering of afkeuring in lettergrepen uitroepen]
 • ▾ scenario [draaiboek]
 • ▾ scène [deel van toneelstuk]
 • ▾ scepter [koningsstaf; (scheepsterm) ijzeren staaf die iets steunt of draagt]
 • ▾ scepticisme [twijfelzucht]
 • ▾ scepticus [iemand die geneigd is tot twijfel]
 • ▾ sceptisch [geneigd tot twijfel]
 • ▾ schaaf [gereedschap]
 • ▾ schaafbank [werkbank]
 • ▾ schaafijs [(Surinaams-Nederlands) ijs geschrapt van een blok ijs met een smaakje gemengd]
 • ▾ schaak [schaakspel; stand die tot remise leidt]
 • ▾ schaakmat [het schaak staan van de koning]
 • ▾ schaal [harde, buitenste bekleding, schil; stuk hout voor het versterken van rondhouten; klein ovaal vat, schotel]
 • ▾ schaal [maatstaf voor verhouding]
 • ▾ schaamachtig [geneigd zich te schamen, verlegen]
 • ▾ schaamte [gevoel van onbehagen over gemaakte fouten]
 • ▾ schaap [herkauwer]
 • ▾ schaapskot [gebouw waarin schapen worden ondergebracht]
 • ▾ schaapsteker [bepaalde slang]
 • ▾ schaar [werktuig om te knippen]
 • ▾ schaar, schare [menigte]
 • ▾ schaardam [dam tot bescherming van een schaar]
 • ▾ schaarde [kerf]
 • ▾ schaars [weinig voorhanden]
 • ▾ schaartje [vogelnaam (naar de schaarvorm van de staart)]
 • ▾ schaarwacht [(verouderd), wacht gevormd door schaar gewapenden]
 • ▾ schaats [ijzeren voetsteun om over ijs te gaan]
 • ▾ schaatsen [zich voortbewegen op schaatsen]
 • ▾ schabben [(verouderd) schaven, schurken]
 • ▾ schabberig [(gewestelijk) armoedig]
 • ▾ schacht [stok, kokervormig omhullend deel]
 • ▾ schade [nadeel, beschadiging]
 • ▾ schadelijk [schade doend, nadelig]
 • ▾ schaden [iemand of iets schade toebrengen, kwaad kunnen]
 • ▾ schaduw [silhouet, schim; plek waar de zon tegengehouden wordt]
 • ▾ schaffer, schaf(t)meester [(verouderd) hofmeester, tafeldienaar]
 • ▾ schafteling [(verouderd) soort paling]
 • ▾ schaften, schaffen [eten tijdens werkonderbreking; (verouderd) voedsel verschaffen]
 • ▾ schakel [kettingring, verbinding]
 • ▾ schakelaar [knop om elektrische stroom mee aan en uit te zetten]
 • ▾ schakelschool [onderwijstype]
 • ▾ schaken [touw vieren, vis uit de mazen schudden, schoonmaken]
 • ▾ schaken [schaakspelen]
 • ▾ schalie [sediment; (Vlaams) daklei]
 • ▾ schalk [grappenmaker; (verouderd) gewetenloos persoon]
 • ▾ schalk [hijstoestel; (Overijssels en Gelders) verlengstuk aan daksparren]
 • ▾ schalken [met klampen afzetten van luiken op een vaartuig om ze waterdicht te maken]
 • ▾ schalm [schakel]
 • ▾ schalmei [blaasinstrument]
 • ▾ schaloos [beschadigd (van schepen); ontredderd]
 • ▾ schamel [draagbalk van een wagenonderstel]
 • ▾ schamen [generen]
 • ▾ schampeljoen [(verouderd) model, patroon]
 • ▾ schampen [(verouderd) vluchten]
 • ▾ schampen [afglijden]
 • ▾ schamper [spottend]
 • ▾ schandaal [aanstoot]
 • ▾ schande [oneer]
 • ▾ schandek [afdekking aan een schip waarlangs vuil of vocht afglijdt]
 • ▾ schandelijk [schandalig]
 • ▾ schans [versterkingswerk; halfdek]
 • ▾ schanskleed [boordbekleding van schepen waarachter men zich bij een gevecht verschanste]
 • ▾ schap [plank]
 • ▾ schapenboer [schapenhouder]
 • ▾ schapendoes [Nederlands hondenras]
 • ▾ schapenluiaard [luiaardsoort]
 • ▾ schapenwolk [hoge bewolking, bestaande uit kleine halfbolvormige, in rijen geschaarde wolkjes]
 • ▾ schapraai [pottenkast]
 • ▾ scharenslijper [persoon die scharen en messen slijpt]
 • ▾ scharlaken [rode stof; rood]
 • ▾ scharmaaien [(gewestelijk) met armen en benen zwaaien]
 • ▾ scharnier [beweeglijke verbinding]
 • ▾ scharrelen [vreemdgaan, rommelen]
 • ▾ schat [waardevol bezit]
 • ▾ schat [liefste]
 • ▾ schatkamer [kamer waar geldswaarden van een vorst of een staat bewaard worden]
 • ▾ schatten [taxeren, inschatten; (verouderd) belasting heffen]
 • ▾ schatter [taxateur]
 • ▾ schavelen [opschuiven]
 • ▾ schaven [gladmaken]
 • ▾ schavot [stellage voor lijfstraf]
 • ▾ schavuit [schelm]
 • ▾ schede [omhulsel]
 • ▾ scheef [schuin]
 • ▾ scheef [(verouderd) houtachtig (afval)deel van vlas of hennep]
 • ▾ scheel [loens]
 • ▾ scheen [voorzijde van onderbeen; smal en plat stuk hout of metaal, wielband]
 • ▾ scheenbeen [been liggend aan de voorzijde van het onderbeen]
 • ▾ scheer [rotseilandje]
 • ▾ scheer je weg [ga weg!]
 • ▾ scheerbalk [dwarsbalk]
 • ▾ scheerboot [(verouderd) boot voor het varen tussen scheren]
 • ▾ scheergang [bovenste rij planken van de huid van houten schepen]
 • ▾ scheerlijn [touw dat uitgespannen is of waaraan iets bevestigd is]
 • ▾ scheermes [scherp voorwerp om de baard te scheren]
 • ▾ scheerstok [dwarsbalk in een scheergebint; klos die bij het weven van band of lint wordt gebruikt]
 • ▾ scheertros [touw dat uitgespannen is of waaraan iets bevestigd is]
 • ▾ scheet [wind]
 • ▾ scheg [wigvormig hout; voorstuk van het schip waar de boegspriet op bevestigd is]
 • ▾ schei [dwarshout]
 • ▾ scheidbrief [(bijbeltaal) brief waarmee de man aan de vrouw het huwelijk opzegt]
 • ▾ scheiden [verbinding verbreken]
 • ▾ scheiding [het scheiden of gescheiden-worden of -zijn; lijn in het haar]
 • ▾ scheidsel [(verouderd) afscheiding]
 • ▾ scheidsmaal [afscheidsmaal]
 • ▾ scheikunde [chemie]
 • ▾ schel [bel]
 • ▾ schelen [(gewestelijk) scheel kijken]
 • ▾ schelf [hoop hooi e.d., bergplaats voor hooi waar het op planken wordt gelegd]
 • ▾ schellak [gomlak]
 • ▾ schelling [zesstuiverstuk]