Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 1026 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met S3)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ snaaien [stelen]
 • ▾ snaak [grappenmaker]
 • ▾ snaar [snoer]
 • ▾ snade [(gewestelijk) handvat van een zeis]
 • ▾ snak [haastige hap, beet; bits woord]
 • ▾ snakken [happen; de mond roeren, kletsen; begeren]
 • ▾ snaphaan [geweer]
 • ▾ snaphaan [(verouderd) rover te paard; vent, snoeshaan, snuiter]
 • ▾ snappen [happen; babbelen; grijpen, grissen; begrijpen]
 • ▾ snarenspel [het spelen op snaren; snareninstrumente]
 • ▾ snateren [een druk geluid maken (van vogels), kletsen]
 • ▾ snauw [type schip]
 • ▾ snavel [vogelbek]
 • ▾ sneetje [plak brood]
 • ▾ sneeuw [neerslag in bevroren vlokken]
 • ▾ Sneeuwwitje [sprookjesfiguur]
 • ▾ snel [vlug; (gewestelijk) mooi, knap]
 • ▾ snelbinder [elastische riemen op een bagagedrager]
 • ▾ snelhechter [nietmachine]
 • ▾ snelschrift [stenografie]
 • ▾ snelverband [van tevoren klaargemaakt verband]
 • ▾ snert [erwtensoep]
 • ▾ sneu [jammer]
 • ▾ sneuvelen [omkomen]
 • ▾ snijboontje [lange, platte boon]
 • ▾ snijden [met een scherp werktuig scheiden]
 • ▾ snijder [(verouderd) kleermaker]
 • ▾ snik [schuit]
 • ▾ snik [hikkend geluid bij het huilen]
 • ▾ snikken [krampachtige bewegingen maken, krampachtig ademen; (Vlaams) verstikken]
 • ▾ sniksnak [(verouderd) beuzelpraat, mallepraat]
 • ▾ snip [keep, snede]
 • ▾ snip [steltloper]
 • ▾ snippen [in kleine stukjes snijden]
 • ▾ snipper [reepje schil van een oranjeappel of sinaasappel]
 • ▾ snipperdag [een van de vakantiedagen die een werknemer op vrijwel elk gewenst moment kan opnemen]
 • ▾ snipperen [tot snippers snijden]
 • ▾ snob [parvenu]
 • ▾ snobisme [gedrag, opvattingen als van een snob]
 • ▾ snoeien [inkorten van takken]
 • ▾ snoek [beenvis]
 • ▾ snoep [snoepgoed]
 • ▾ snoepen [lekkernijen eten]
 • ▾ snoer [koord, draad]
 • ▾ snoeshaan [snuiter]
 • ▾ snoet [vooruitspringend deel van kop]
 • ▾ snoezelen [therapie voor verstandelijk gehandicapten en demente bejaarden]
 • ▾ snoezelkamer [speciale kamer voor het therapeutische snoezelen]
 • ▾ snood [misdadig; (verouderd) gering, waardeloos]
 • ▾ snor [haar op de bovenlip]
 • ▾ snorrepijperij [(verouderd) prullen, snuisterij; beuzelarij]
 • ▾ snot [neusvocht]
 • ▾ snuffelen [lucht opsnuiven]
 • ▾ snuffen [opsnuiven door de neus; met kracht en geluid inademen door de neus]
 • ▾ snugger [schrander; (verouderd) sierlijk, bevallig, fijn, vlug]
 • ▾ snuif, snuf [het snuiven]
 • ▾ snuif, snuifje [fijn gemalen tabak om te snuiven; hoeveeldheid snuiftabak]
 • ▾ snuifdoos [doos voor snuiftabak]
 • ▾ snuit [vooruitspringend deel van de kop]
 • ▾ snuit [(gewestelijk) vlasafval]
 • ▾ snuiter [kwant]
 • ▾ snuiter [kaarsenknipper]
 • ▾ snuiven [hoorbaar door de neus ademen]
 • ▾ snurken, snorken [keelgeluid maken in de slaap]
 • ▾ SOB [Staat van Oorlog en Beleg]
 • ▾ sober [niet overvloedig]
 • ▾ sociaal [maatschappelijk]
 • ▾ Sociale Dienst [gemeentelijke organisatie voor uitkeringen]
 • ▾ socialisatie [het socialiseren]
 • ▾ socialiseren [ten bate van allen doen strekken]
 • ▾ socialisme [bepaalde maatschappijvorm, ideologie]
 • ▾ socialist [aanhanger van het socialisme]
 • ▾ socialistisch [volgens het socialisme]
 • ▾ sociëteit [vereniging]
 • ▾ sociocratie [manier van besturen gebaseerd op consensus, bedacht door Kees Boeke]
 • ▾ sociologie [leer van de menselijke samenleving]
 • ▾ socioloog [iemand die de sociologie beoefent]
 • ▾ sociometrie [methode om relaties tussen groepsleden te bepalen]
 • ▾ soda [bepaald zout; (Surinaams-Nederlands) bakpoeder]
 • ▾ sodawater [mineraalwater]
 • ▾ sodemieter [scheldwoord]
 • ▾ sodium [natrium]
 • ▾ sodomie [geslachtelijke omgang met dieren; geslachtsgemeenschap tussen twee mannen]
 • ▾ soep [vloeibare kost]
 • ▾ soepel [buigzaam]
 • ▾ soepzootje [rommeltje, mengelmoes]
 • ▾ soes [gebak]
 • ▾ soeten [(Indisch-Nederlands) bij het begin van een spel uitmaken wie hem is door gelijk met de opponent één van drie vingers uit te steken]
 • ▾ soeur [(aanspreekvorm van) rooms-katholieke (orde)zuster]
 • ▾ sofa [rustbank]
 • ▾ sofist [die scherpzinnige drogredenen aanvoert]
 • ▾ soft [(Surinaams-Nederlands) frisdrank]
 • ▾ soja [sojaplant; pikante saus van sojabonen]
 • ▾ sok [korte kous]
 • ▾ soldaat [militair zonder rang]
 • ▾ soldaatje [(Antilliaans-Nederlands) landheremietkrab]
 • ▾ soldeerbout [staaf waarmee gesoldeerd wordt]
 • ▾ soldeersel [metaalmengsel om stukken metaal met elkaar te verbinden]
 • ▾ solderen [metaal aaneenhechten]
 • ▾ solfatare [dampbron]
 • ▾ solidair [door saamhorigheid verbonden]
 • ▾ solidariteit [saamhorigheid]
 • ▾ solist [die alleen uitvoert]
 • ▾ sollen [heen en weer trekken]
 • ▾ solo [(als zanger of speler) alleen]
 • ▾ solutie [oplossing; bandplakmiddel]
 • ▾ solvabiliteit [vermogen om te betalen]
 • ▾ solvent [in staat om te betalen]
 • ▾ som [rekenkundig vraagstuk; totaal]
 • ▾ somatisch [lichamelijk]
 • ▾ somber [bedrukt]
 • ▾ sommatie [aanmaning om te betalen]
 • ▾ sommige [onbepaald voornaamwoord: enige]
 • ▾ soms [weleens]
 • ▾ somtijds [soms]
 • ▾ sonnet [lyrisch gedicht]
 • ▾ sonoor [helder klinkend]
 • ▾ soort [categorie, kwaliteit]
 • ▾ soos [sociëteit]
 • ▾ sop [nat waarin men kookt, halfvloeibare spijs]
 • ▾ sopraan [hoogste vrouwenstem]
 • ▾ sorbet [ijsdrank]
 • ▾ sorry [tussenwerpsel: excuseer!]
 • ▾ sorteren [uitzoeken]
 • ▾ souvenir [aandenken]
 • ▾ sovjet [raad]
 • ▾ spa [geneeskrachtig water uit de Belgische plaats Spa, mineraalwater]
 • ▾ spaak [verbinding tussen naaf en velg]
 • ▾ spaak in het wiel steken [de voortgang of uitvoering van iets belemmeren]
 • ▾ spaan [afgespleten hout]
 • ▾ spaander [afgespleten houtje]
 • ▾ spaanplaat [tot platen geperste houtvezel of ander houtachtig materiaal]
 • ▾ Spaans riet [rotan]
 • ▾ Spaans spek [(Surinaams-Nederlands) soort meloen]
 • ▾ Spaanse bok [(Surinaams-Nederlands) afranseling]
 • ▾ Spaanse mat [Spaanse zilveren munt]
 • ▾ Spaanse ruiter [boom of haspelstok om een aanval van ruiterij af te weren; rondhout onder de boegspriet]
 • ▾ Spaanse vrouw [(Surinaams-Nederlands) bidsprinkhaan]
 • ▾ spaarbank [bank waar men spaargeld in bewaring geeft]
 • ▾ spaarpot [busje waarin men geld spaart]
 • ▾ spaarzaam [zuinig]
 • ▾ spaceren, spanseren [(verouderd) wandelen]
 • ▾ spade [schop]
 • ▾ spak [(verouderd) droog; dor]
 • ▾ spaken [(verouderd) door droogte splijten]
 • ▾ spakerig [(gewestelijk) uitgedroogd]
 • ▾ spakig [droog, uitgedroogd]
 • ▾ spalk [hout om gebroken ledematen onbeweeglijk te bevestigen]
 • ▾ spalken [de mond of ogen opensperren; lelijke gezichten trekken]
 • ▾ spalken [een spalk aanbrengen]
 • ▾ span [voorgespannen dieren, wagen met bespanning]
 • ▾ span [lengtemaat, ruimte, constructie tussen twee steunpunten, tijdspanne]
 • ▾ spandoek [gespannen doek met een leus erop]
 • ▾ spang [gesp, haak, beslag op een gordel e.d.]
 • ▾ Spanje [naam van een land]
 • ▾ spanjolet [draairoede aan deuren]
 • ▾ spanjool [geringschattend voor Spanjaard]
 • ▾ spankracht [vermogen om zich te spannen, veerkracht]
 • ▾ spanleest [type schoenleest]
 • ▾ spannen [strak trekken, vastmaken aan, uitspreiden]
 • ▾ spannend [hevig, eng]
 • ▾ spanner [werktuig om iets te spannen]
 • ▾ spanning [voltage; druk, kracht; het geestelijk gespannen zijn]
 • ▾ spanriem [riem waarmee de schoenmaker zijn werk vastspant]
 • ▾ spanring [ring in een molenkap die de kapspanten draagt]
 • ▾ spansel [iets wat gespannen is]
 • ▾ spant [balk tegen de nok; elk van de gebogen balken of inhouten die de dwarsverbindingen van een scheepsromp vormen]
 • ▾ spanthout [spant, verbindingsstuk voor het dwarsverband van het schip]
 • ▾ spanzaag [in een houten raam gespannen zaag]
 • ▾ spar [boomsoort; staak (vaak van die boomsoort)]
 • ▾ spardek [boven het hoofddek gelegen dek van lichte constructie]
 • ▾ sparen [bewaren]
 • ▾ spargeren [geruchten vertellen]
 • ▾ spark [(Vlaams) vonk]
 • ▾ spartelen [met armen en benen heen en weer slaan]
 • ▾ spat [spetter; vlekje]
 • ▾ spat [knobbel aan het kniegewricht van een paard]
 • ▾ spatader [uitgezet bloedvat]
 • ▾ spatbord [gebogen bord boven de wielen tegen modderspatten]
 • ▾ spatel [platte lepel]
 • ▾ spatie [woordscheiding]
 • ▾ spatten [in kleine deeltjes (doen) rondvliegen]
 • ▾ specerij [smaakgevende stof, kruid]
 • ▾ specht [bepaalde klimvogel]
 • ▾ speciaal [bijzonder]
 • ▾ specialisatie [het specialiseren]
 • ▾ specialist [deskundige]
 • ▾ specialiteit [bijzonderheid]
 • ▾ specie [pleisterkalk]
 • ▾ species [soort]
 • ▾ specieveldje [ondiepe plek bij huis waar specie wordt gemengd]
 • ▾ specificatie [gedetailleerde opgave]
 • ▾ specifiek [soortelijk; stuk voor stuk behandelend]
 • ▾ spectaculair [opzienbarend]
 • ▾ spectogram [fotografische opname van een spectrum]
 • ▾ spectrum [kleurenband, scala]
 • ▾ speculaas [sinterklaaskoek]
 • ▾ speculant [iemand die speculeert]
 • ▾ speculatie [het speculeren, gokken op]
 • ▾ speculatief [bespiegelend; onzeker]
 • ▾ speelgoed [voorwerpen waarmee kinderen spelen]
 • ▾ speelhuis [gokhuis]
 • ▾ speeljacht [plezierjacht]
 • ▾ speelman [(rondtrekkende) muzikant]
 • ▾ speen [tepel]
 • ▾ speer [steekwapen]
 • ▾ spek [vet]
 • ▾ spekboom [Zuid-Afrikaanse boom]
 • ▾ spekken [vetmesten; goed van geld voorzien; korte kabelgarens dicht bij elkaar door een stuk zeildoek e.d. steken]
 • ▾ spekkoek [soort gebak]
 • ▾ speksnijder [man die het spek van de gevangen walvis snijdt]
 • ▾ spektakel [herrie]
 • ▾ spel [bezigheid tot ontspanning; (Surinaams-Nederlands) dansfeest]
 • ▾ spelbreker [iemand die een spel, plan verstoort]
 • ▾ speld [middel om iets vast te steken, ook als sieraad]