Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 734 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met T)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ t.v. [tweede vrouw]
 • ▾ taai [sterk samenhangend, hardnekkig]
 • ▾ taaibos [boomsoort]
 • ▾ taak [opdracht]
 • ▾ taal [systeem van spraakklanken]
 • ▾ taart, taartjes [gebak]
 • ▾ taat [(Noord-Hollands) vader]
 • ▾ taatoom [broer van de vader]
 • ▾ taats [metalen punt, ook: soort spit]
 • ▾ tabak [gedroogde planten die gerookt worden]
 • ▾ tabel [geordende lijst]
 • ▾ tabellarisch [in tabelvorm]
 • ▾ tabernakel [kastje op altaar met hosties; tent van de ark des verbonds]
 • ▾ tableau [tafereel]
 • ▾ tablet [plak, pastille]
 • ▾ taboe [verboden; verbod]
 • ▾ tabula rasa [een nog onbeschreven blad]
 • ▾ tabulator [mechanisme aan schrijfmachine dat kolommen doet verspringen]
 • ▾ tache de beauté [schoonheidsvlekje]
 • ▾ tachtig [telwoord]
 • ▾ tachtigste [rangtelwoord]
 • ▾ tactiek [strategie, gericht beleid]
 • ▾ tactisch [m.b.t. tactiek]
 • ▾ taf, taft [lichte stof]
 • ▾ tafel [meubelstuk]
 • ▾ tafelberg [berg waarvan de top plat is]
 • ▾ tafelboom [(Surinaams-Nederlands) boomsoort van de familie van de ruwbladigen]
 • ▾ tafelbord [bord voor op tafel]
 • ▾ tafeldoek [tafelkleed]
 • ▾ tafelen [uitvoerig eten]
 • ▾ tafelgoed [tafellinnen]
 • ▾ tafelhouder [geldschieter tegen onderpand]
 • ▾ tafelkleed [tafeldoek]
 • ▾ tafellaken [doek over eettafel]
 • ▾ tafereel [schildering]
 • ▾ taggen [(verouderd) plagen]
 • ▾ tajerblad [bladgroente van een tropisch gewas met stengelknollen]
 • ▾ tak [spruit]
 • ▾ tak-van-vele-jaren [(Surinaams-Nederlands) bepaalde sierboom]
 • ▾ takel [hijswerktuig]
 • ▾ takelage [staand en lopend want]
 • ▾ takelagemeester [persoon die toezicht houdt bij de takelloods van de admiraliteit]
 • ▾ takelblok [blok aan een takel]
 • ▾ takelen [een zeilschip optuigen; met een takel ophijsen]
 • ▾ takelgaren [garen dat dient om uiteinde van touw te omwinden, zodat het niet uiteen rafelt]
 • ▾ takhaar [haar dat alle kanten uitsteekt]
 • ▾ takkeling [jonge vogel die nog op de takken blijft]
 • ▾ takken [(verouderd) grijpen]
 • ▾ talent [geldswaarde]
 • ▾ talent [natuurlijke gave, aanleg]
 • ▾ talg [huidsmeer]
 • ▾ talhout [geschild hout]
 • ▾ talie [takel]
 • ▾ taliehaak [haak aan een blok van een talie]
 • ▾ talieloper [kort touw met blokken]
 • ▾ taliën [met een talie verplaatsen]
 • ▾ talk [(gemalen) speksteen]
 • ▾ talk [vet van dieren (o.a. voor kaarsen gebruikt)]
 • ▾ talkpoeder [zeer fijn gemalen talk, als toiletmiddel gebruikt]
 • ▾ talmen [dralen]
 • ▾ talon [bewijs voor nieuw couponblad]
 • ▾ talreep [touw dat dient om een touw, stag of hoofdtouw te spannen]
 • ▾ talud [helling van aardwerken]
 • ▾ tam [niet wild]
 • ▾ tamarinde [boomsoort; (Surinaams-Nederlands) boomsoort die familie is van de Europese tamarinde]
 • ▾ tamboer [trommelaar; trommel]
 • ▾ tamboerijn [slaginstrument]
 • ▾ tamelijk [redelijk]
 • ▾ tamp [uitstekend eind van een touw]
 • ▾ tampon [wattenprop]
 • ▾ tamtam [slaginstrument; geluid van dit instrument]
 • ▾ tand [uitsteeksel in kaak om mee te bijten]
 • ▾ tandem [tweepersoonsfiets]
 • ▾ tandenstoker [puntig voorwerp om resten tussen de tanden te verwijderen]
 • ▾ tandhaai [vissoort]
 • ▾ tandpasta [reinigingsmiddel voor de tanden]
 • ▾ tandpijn [kiespijn]
 • ▾ tandvlees [vlees waarin de tanden en kiezen vastzitten]
 • ▾ tanen [in taan koken ter verduurzaming; vaalgeel kleuren]
 • ▾ tang [gereedschap]
 • ▾ tangens [verhouding tussen de projecterende loodlijn en de projectie van het ene been van een hoek op het andere]
 • ▾ tanger [(verouderd) scherp; kloek, flink]
 • ▾ tank [vloeistofreservoir]
 • ▾ tank [legervoertuig]
 • ▾ tanker [tankboot]
 • ▾ tannaat [looizuurderivaat]
 • ▾ tannine [looizuur]
 • ▾ tante [(schoon)zuster van vader of moeder]
 • ▾ tantième [aandeel in winst]
 • ▾ tap [afsluiter]
 • ▾ tape [strook]
 • ▾ taphuis [kroeg]
 • ▾ tapijt [kleed]
 • ▾ tapioca [meel uit cassaveknol]
 • ▾ tapir [hoefdier]
 • ▾ tappen [uit een tap laten vloeien]
 • ▾ taptoe [signaal om naar kwartieren te gaan; internationale militaire muziekuitvoering en parade]
 • ▾ tarbot [beenvis]
 • ▾ tarief [prijslijst]
 • ▾ Tartaar, Tataar [bepaald volk uit Mongolië; (gewestelijk) zigeuner]
 • ▾ tarten [prikkelen]
 • ▾ tarwe [graangewas]
 • ▾ tarwemeel [meel van tarwe]
 • ▾ tas [buidel]
 • ▾ tas [hoop, stapel; (gewestelijk) benaming voor de afgeschutte ruimten in een schuur waar de veldproducten geborgen worden]
 • ▾ Tasmanië [eiland van het Gemenebest van Australië, genoemd naar de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman]
 • ▾ tassen [opstapelen]
 • ▾ tasten [bevoelen]
 • ▾ taster [benaming voor de gelede voelsprieten van vele insecten]
 • ▾ tatelen [brabbelen; kletsen]
 • ▾ taugé [jonge katjangplantjes]
 • ▾ taverne [herberg]
 • ▾ taxateur [schatter]
 • ▾ taxatie [schatting]
 • ▾ taxeren [schatten]
 • ▾ taxi [huurauto met chauffeur]
 • ▾ taxonomie [classificatie van planten en dieren]
 • ▾ te [voorzetsel: naar]
 • ▾ te [bijwoord van graad]
 • ▾ te kennen geven [doen blijken, te verstaan geven]
 • ▾ te kort [niet lang genoeg]
 • ▾ te laat [over tijd]
 • ▾ te loef [naar de windzijde]
 • ▾ te pas [passend, geschikt]
 • ▾ te veel [overtollig]
 • ▾ technicus [deskundige in de techniek]
 • ▾ techniek [bewerkingen die behoren tot de industrie, vaardigheid]
 • ▾ technisch [op het gebied van techniek]
 • ▾ technocraat [aanhanger van de technocratie]
 • ▾ technocratie [maatschappij-inrichting onder leiding van technici]
 • ▾ technologie [leer van de fabricagemethoden]
 • ▾ teddybeer [kinderspeelgoed]
 • ▾ teef [wijfjeshond]
 • ▾ teek [insect]
 • ▾ teems [zeef]
 • ▾ teen [vinger van de voet]
 • ▾ teer [distillaat van kool]
 • ▾ teer [zacht]
 • ▾ teer(t)s [zwaar, rond stuk hout waarvan de punt met ijzer beslagen is om de strengen van zware kabels los te maken als men ze wil splitsen]
 • ▾ teerlijk [(verouderd) op zachte wijze, innig]
 • ▾ teerling [dobbelsteen]
 • ▾ tegel [vloersteen]
 • ▾ tegelijk [op hetzelfde ogenblik; samen; tevens]
 • ▾ tegemoet [bijwoord: in de richting dat men iets of iemand ontmoet]
 • ▾ tegen [voorzetsel]
 • ▾ tegenover [voorzetsel]
 • ▾ tegenpartij [persoon of groep van personen, die tegenover een andere persoon of groep staat wegens tegenstrijdige belangen of als vijand]
 • ▾ tegenprestatie [prestatie in ruil voor die van een ander]
 • ▾ tegenstaan [onaangenaam zijn, weerstand oproepen]
 • ▾ tegenstand [verzet]
 • ▾ tegenstribbelen [zich machteloos verzetten]
 • ▾ tegenstrijdig [onderling met elkaar in strijd]
 • ▾ tegenwoordig [aanwezig, nu bestaande]
 • ▾ tegenwoordigheid [aanwezigheid]
 • ▾ tegenzetten [tegenstribbelen, verzetten]
 • ▾ tehuis [plaats waar men thuis is; groepsonderkomen]
 • ▾ teil [bak]
 • ▾ teken [blijk, merk]
 • ▾ tekenen [een handtekening zetten]
 • ▾ tekenen [schilderen]
 • ▾ tekening [door tekenen ontstane afbeelding]
 • ▾ tekort [hoeveelheid geld die ontbreekt]
 • ▾ tekst [bewoordingen]
 • ▾ tektonisch [verband houdend met een verstoring in de ligging van de aardlagen]
 • ▾ tel [getal]
 • ▾ tel [telgang van een paard]
 • ▾ telecommunicatie [elektronische communicatie over grote afstand]
 • ▾ telefonist(e) [persoon die de telefooncentrale bedient]
 • ▾ telefoon [toestel voor geluidsoverdracht op afstand]
 • ▾ telefoongids [boek met telefoonnummers]
 • ▾ telefoonnummer [aansluitingsnummer van telefoon]
 • ▾ telegraaf [sein- en ontvangtoestel om tekens over grote afstand over te brengen]
 • ▾ telegram [per telegraaf overgebracht bericht]
 • ▾ telen [kweken]
 • ▾ telepathie [supranormale overbrenging]
 • ▾ telescoop [verrekijker]
 • ▾ teletekst [systeem waardoor men tekst op tv-scherm krijgt]
 • ▾ teleurstellen [in zijn verwachtingen bedriegen]
 • ▾ televisie [overbrenging van beelden]
 • ▾ telex [seintoestel]