Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 1329 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met V)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ vaag [onduidelijk]
 • ▾ vaak [bijwoord van tijd: dikwijls]
 • ▾ vaal [bleek; (verouderd) rossig]
 • ▾ vaal Jaapje [bleke Jaap]
 • ▾ Vaalpens [bleekbuik]
 • ▾ vaalt [vuilnisbelt]
 • ▾ vaam [lengtemaat]
 • ▾ vaan, vaantje [vlag, banier]
 • ▾ vaandel [vlag]
 • ▾ vaandrig [aspirant-reserveofficier]
 • ▾ vaar [(verouderd) angst, afschuw, gevaar]
 • ▾ vaar [(gewestelijk) niet bevrucht, geen melk gevend]
 • ▾ vaarbewijs [getuigschrift van bekwaamheid voor het besturen van een schip]
 • ▾ vaardig [bedreven; (verouderd) klaar, gereed]
 • ▾ vaarlijk [(verouderd) vreeswekkend, gevaarlijk]
 • ▾ vaars [tweejarig vrouwelijk rund]
 • ▾ vaart [snelheid]
 • ▾ vaartuig [schip]
 • ▾ vaarwater [waterweg]
 • ▾ vaarwel [afscheidsgroet]
 • ▾ vaas [kunstig vaatwerk]
 • ▾ vaat [borden e.d. die afgewassen moeten worden]
 • ▾ vaatdoek [doek om de vaat mee te doen]
 • ▾ vaatje [klein vat, tonnetje]
 • ▾ vacant [onbezet]
 • ▾ vacatie [het onbezet-zijn]
 • ▾ vacature [openstaande betrekking]
 • ▾ vaccin [entstof]
 • ▾ vaccinateur [persoon die tegen koepokken inent]
 • ▾ vaccinatie [inenting met koepokstof]
 • ▾ vacht [haarkleed]
 • ▾ vacuüm [luchtledig]
 • ▾ vadem [maateenheid]
 • ▾ vademecum [naslagwerkje]
 • ▾ vader [mannelijke ouder]
 • ▾ vaderland [land van de voorvaderen]
 • ▾ vaderlandsliefde [liefde tot het vaderland]
 • ▾ vaderstad [stad der vaderen]
 • ▾ vagebond [landloper]
 • ▾ vagina [schede]
 • ▾ vaginaal [m.b.t. de schede]
 • ▾ vak [beroep, schoolvak]
 • ▾ vak [begrensd deel]
 • ▾ vakantie [vrije tijd]
 • ▾ vakbond [vakvereniging]
 • ▾ val [touw om zeil mee te hijsen of af te halen]
 • ▾ val [muizenval]
 • ▾ valblok [blok waardoor de val gaat]
 • ▾ vale haai [soort haai]
 • ▾ validatie [erkenning van een wissel]
 • ▾ valies [koffer]
 • ▾ valk [roofvogel]
 • ▾ vallei [dal]
 • ▾ vallen [omlaaggaan]
 • ▾ vallende ziekte [epilepsie]
 • ▾ valletje [afhangende strook of zoom]
 • ▾ vallijn [touw waarmee het anker aan de boot vastzit, of aan speciale haken in de haven]
 • ▾ valreep [touwladder om aan boord te klimmen]
 • ▾ vals [onjuist, gemeen, onecht, onzuiver van toon]
 • ▾ valselijk [in strijd met de werkelijkheid of de waarheid]
 • ▾ valsheid [bedrieglijkheid, oneerlijke daad]
 • ▾ valuta [betaalmiddel, wisselwaarde]
 • ▾ valwater [(Surinaams-Nederlands) eb]
 • ▾ valwind [neerslaande landwind]
 • ▾ vampier [dode die bloed uitzuigt]
 • ▾ van [familienaam (oorspr.: naam beginnend met Van)]
 • ▾ van [voorzetsel]
 • ▾ Van 't Hoff-vergelijking [chemische en thermodynamische regels van J. H. van 't Hoff]
 • ▾ Van de Kater-mazurka [naam voor een bepaalde dans]
 • ▾ van den Bergh-test [bepaalde bloedtest, genoemd naar de Nederlandse arts A.A.H. van den Bergh]
 • ▾ Van den Broek [eigennaam]
 • ▾ Van Diemensland [vroegere naam voor Tasmanië, naar Anthonie van Diemen, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië]
 • ▾ van doen [nodig]
 • ▾ Van Dyck [eigennaam van een 17e-eeuwse schilder]
 • ▾ Van Gelder-papier [papier vervaardigd door de Nederlandse papierfabrikant Van Gelder]
 • ▾ Van Gogh [aardappelsoort, genoemd naar de schilder van de Aardappeleters, Vincent van Gogh]
 • ▾ Van Helmont [eigennaam van een Vlaamse chemicus]
 • ▾ Van Houten-chocolade [chocolade van een bekende Nederlandse chocoladefabrikant]
 • ▾ van node [nodig]
 • ▾ van onderen [uitroep om uit de weg te gaan wanneer iets van boven valt]
 • ▾ van pas [gelegen]
 • ▾ Van Speijk [naam van J.C.H. Van Speijk, die liever de lucht inging dan dat hij zijn schip aan de Belgen overgaf; hij stond bekend om zijn rood en zwarte weeshuiskostuum]
 • ▾ vanaf [voorzetsel]
 • ▾ vanavond [op de avond van deze dag, op deze avond]
 • ▾ vandaag [heden]
 • ▾ vandaal [iemand die vernielt]
 • ▾ vandaar [daarom]
 • ▾ vandalisme [vernielzucht]
 • ▾ Vandendriesschiet [mineraal, genoemd naar de Belgische mineraloog A. Vandendriessche]
 • ▾ Vanderbilt [eigennaam van rijke Amerikaan van Nederlandse herkomst]
 • ▾ vanderwaalskrachten [kracht tussen moleculen]
 • ▾ vaneen [uit elkaar]
 • ▾ vangelijk [(verouderd) gevangen genomen mogende worden]
 • ▾ vangen [pakken]
 • ▾ vangenis [(verouderd) huis van bewaring]
 • ▾ vanglijn [touw voor het vastmeren van een schip]
 • ▾ vangst [het vangen]
 • ▾ vanille [specerij]
 • ▾ vanwaar [waar vandaan]
 • ▾ vanzelf [uit zichzelf]
 • ▾ varaan [hagedis]
 • ▾ varen [over water gaan (in of van een vaartuig)]
 • ▾ varia [mengelwerk]
 • ▾ variabel [veranderlijk]
 • ▾ variabiliteit [veranderlijkheid]
 • ▾ variant [afwijking van de norm]
 • ▾ variatie [afwisseling]
 • ▾ variëteit [afwijkende vorm van een soort]
 • ▾ varken [hoefdier; iets in de vorm daarvan: vat, bepaalde schaaf; scheldwoord]
 • ▾ varkensjacht [jacht op varkens]
 • ▾ varkensrib [groot vlees, gesneden van de rib van het varken]
 • ▾ varkensvlees [vlees van een varken]
 • ▾ Varoliusbrug [zenuwband midden in de schedel]
 • ▾ vasectomie [verwijdering van de uitvoergang van de zaadbal]
 • ▾ vaseline [zalf]
 • ▾ vast [niet beweeglijk; zeker; blijvend]
 • ▾ vastbijten [hardnekkig vasthouden, standhouden]
 • ▾ vasten [niet eten of drinken]
 • ▾ vastenavond, vastelavond [de avond voor de vastentijd begint]
 • ▾ vasthangen [al hangend bevestigen, door hangen bevestigen]
 • ▾ vasthouden [in de hand of handen houden]
 • ▾ vastigheid [vastheid, zekerheid]
 • ▾ vastmaken [maken dat iets vastzit, sluiten]
 • ▾ vastspijkeren [met spijkers vastmaken, vastnagelen]
 • ▾ vaststaan [onveranderlijk zijn]
 • ▾ vasttrappen [aanstampen]
 • ▾ vat [greep]
 • ▾ vat, vaatje [ton]
 • ▾ vatbaar [gauw bevangen wordend door]
 • ▾ vatten [vastnemen, grijpen; begrijpen]
 • ▾ vazal [leenman]
 • ▾ vazelen [(verouderd) zacht geluid maken]
 • ▾ vechten [strijden]
 • ▾ vechtgeneraal [strijdvaardig generaal]
 • ▾ vedder [(gewestelijk) oom; neef]
 • ▾ vedel [strijkinstrument]
 • ▾ vee [dieren, gehouden om hun producten]
 • ▾ veeboer [boer die leeft van veeteelt]
 • ▾ veebrug [brug voor vee]
 • ▾ veegdoek [doek om iets mee af te vegen]
 • ▾ veel [onbepaald telwoord]
 • ▾ veelmaal(s) [dikwijls, vaak]
 • ▾ veeltijds [vaak, dikwijls]
 • ▾ veem [vennootschap voor het opslaan van goederen]
 • ▾ veen [grondsoort]
 • ▾ veepest [besmettelijke ziekte onder het vee]
 • ▾ veer [spiraalvormig gewonden draad van veerkrachtig metaal die na drukking zijn vorige stand herneemt]
 • ▾ veer [pont]
 • ▾ veerboot [pont]
 • ▾ veerkracht [elasticiteit]
 • ▾ veertien [telwoord]
 • ▾ veertiende [rangtelwoord]
 • ▾ veertig [telwoord]
 • ▾ veertigste [rangtelwoord]
 • ▾ veeweide [weiland]
 • ▾ vegen [bezemen; (verouderd) snel bewegen, afrossen]
 • ▾ veger [persoon die veegt, schoorsteenveger]
 • ▾ vegetariër [die geen dierlijke producten eet]
 • ▾ vegetarisch [als of voor vegetariërs]
 • ▾ vegetatie [plantenleven]
 • ▾ vegetatief [de groei bevorderend]
 • ▾ veilig [beschermd]
 • ▾ veiligheid [het veilig-zijn]
 • ▾ veiling [openbare verkoping]
 • ▾ veinzen [huichelen]
 • ▾ vel [huid; blad papier]
 • ▾ velaar [klank geproduceerd door contact met het zacht gehemelte]
 • ▾ veld [akker, vlakte]
 • ▾ veldbed [draagbaar, opvouwbaar bed]
 • ▾ veldfles [fles om onderweg uit te drinken]
 • ▾ veldkost [in het veld verzameld voedsel]
 • ▾ veldmaarschalk [militaire bevelhebber]
 • ▾ veldpolitie [politie op het platteland]
 • ▾ veldschoen [stevige schoen]
 • ▾ veldspaat [gesteente]
 • ▾ veldwachtmeester [politieambtenaar in de Kaapkolonie]
 • ▾ velen [verdragen, dulden]
 • ▾ velerhande [in veel soorten]
 • ▾ velerlei [onbepaald voornaamwoord: vele]
 • ▾ velg [buitenrand van wiel]
 • ▾ vellen [doen vallen]
 • ▾ vélocipède [fiets]
 • ▾ velodroom [wielerbaan]
 • ▾ ven [meertje]
 • ▾ vendel [vlag]
 • ▾ vendu [openbare verkoping]
 • ▾ vendutie [openbare verkoop]
 • ▾ venijnig [boos, scherp, fel]
 • ▾ venkel [plantensoort]
 • ▾ vennebroek [moeras]
 • ▾ vennootschap [overeenkomst tot samenwerking; vereniging van twee of meer personen]
 • ▾ venster [raam]
 • ▾ vensterbank [onderdorpel van een raamkozijn]
 • ▾ vent [kerel]
 • ▾ ventiel [luchtklep]
 • ▾ ventilatie [luchtverversing]
 • ▾ ventilator [toestel voor het ventileren]
 • ▾ ventrikel [orgaanholte]
 • ▾ ver [op grote afstand]
 • ▾ ver weg [op grote afstand]
 • ▾ ver- [voorvoegsel in werkwoorden]
 • ▾ veraangenamen [aangenamer maken]
 • ▾ verachtelijk [verachting verdienend of tonend]
 • ▾ verachten [minachten]
 • ▾ veranda [uitgebouwde galerij]
 • ▾ veranderen [wijzigen]