Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 599 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met W)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ waadbaar [doorwaadbaar, waar overgetrokken kan worden]
 • ▾ waag [weegtoestel; (verouderd) hefboom]
 • ▾ waag [(verouderd) golf]
 • ▾ waaggeld [betaling voor het wegen]
 • ▾ waagschaal [weegschaal]
 • ▾ waaien [blazen (van wind)]
 • ▾ waaier [voorwerp waarmee men lucht verplaatst]
 • ▾ waaieren [lucht verplaatsen, koelte toewuiven]
 • ▾ waakzaam [oplettend]
 • ▾ waakzaamheid [het waakzaam zijn]
 • ▾ waal [poel, kolk]
 • ▾ waalpot [(verouderd) inhoudsmaat]
 • ▾ waar [echt]
 • ▾ waar [koopwaar, goed van bepaalde waarde]
 • ▾ waar [bijwoord van plaats]
 • ▾ waarachtig [als sterke verzekering, bevestiging, bekrachtiging: waarlijk]
 • ▾ waard [de genoemde prijs hebbend, waardig]
 • ▾ waard [kastelein]
 • ▾ waard [laag liggend land]
 • ▾ waarde [betekenis als bezit, prijs]
 • ▾ waarder [(verouderd) bewaker, wachter]
 • ▾ waarderen [schatten, op hoge waarde stellen]
 • ▾ waardig [achting, eerbied verdiendend of wekkend]
 • ▾ waardigen [zich verwaardigen, waardig achten]
 • ▾ waardigheid [hoedanigheid van waardig te zijn]
 • ▾ waardijn [(verouderd) muntenkeurder, essayeur]
 • ▾ waardin [herbergierster, gastvrouw]
 • ▾ waarheid [het ware: overeenstemming tussen denkbeeld, verhaal of bericht en de zaak zoals zij is]
 • ▾ waarlijk [echt, echt waar]
 • ▾ waarloos [(scheepsterm) als reservemateriaal meegenomen]
 • ▾ waarlozen [(verouderd) verzuimen, verwaarlozen]
 • ▾ waarmaken [bewijzen, staven]
 • ▾ waarmee [met wat, met welke]
 • ▾ waarnaartoe [waarheen, naar welke bestemming]
 • ▾ waarnemend [vervangend]
 • ▾ waarom [om welke reden, met welk doel]
 • ▾ waarschap [(verouderd) heemraad; gebied waarbinnen de stadsvrede geldt]
 • ▾ waarschijnlijk [denkelijk]
 • ▾ waarschuwen [op gevaar opmerkzaam maken]
 • ▾ waarschuwer [iemand die waarschuwt]
 • ▾ waarschuwing [vermaning, aanmaning]
 • ▾ waarteken [(verouderd) waarmerk, herkenningsteken]
 • ▾ waarvan [van, door wat]
 • ▾ waarvoor [vragend voornaamwoord]
 • ▾ waarzegger [iemand die de toekomst kan voorspellen]
 • ▾ waarzo [waar, waar dan, op welke plaats]
 • ▾ waas [nevelsluier; (verouderd) slijk, bij eb droogvallend land]
 • ▾ wablief [vragende uitroep]
 • ▾ wacharm, wacharmen [(verouderd) uitroep van droefheid]
 • ▾ wacht [het waken; groep personen die iets bewaakt]
 • ▾ wacht-een-beetje [plantennaam]
 • ▾ wachtel [kwartel]
 • ▾ wachten [blijven; (verouderd) de wacht houden]
 • ▾ wachter, wachtman [bewaker]
 • ▾ wachtgeld [uitkering]
 • ▾ wachthuis [huis waar de wachters zich bevinden; tijdelijk verblijf voor arrestanten]
 • ▾ wachtkamer [kamer waar men kan wachten]
 • ▾ wachtmeester [onderofficier]
 • ▾ wachtwoord [herkenningswoord]
 • ▾ wad [doorwaadbare plaats]
 • ▾ wade [kleed om iets te bedekken]
 • ▾ wade [(verouderd) sleepnet]
 • ▾ wade [(verouderd) knieholte; kuit]
 • ▾ wadraak [bepaalde hark]
 • ▾ wafel [gebak]
 • ▾ wafelijzer [bakvorm om wafels te bakken]
 • ▾ waffel [mond; draai om de oren]
 • ▾ wagen [voertuig; beweegbare rol van schrijfmachine]
 • ▾ wagen [riskeren]
 • ▾ wagen [bewegen, in beweging zijn]
 • ▾ wagenaar [(verouderd) voerman, wagenmenner; bepaald sterrenbeeld]
 • ▾ wagenboom [boom tussen voor- en achterstel van een wagen; Zuid-Afrikaanse boom]
 • ▾ wagenburg [(verouderd) verschansing gevormd door wagens]
 • ▾ wagenkist [kist op een ossenwagen]
 • ▾ wagenman [(verouderd) voerman]
 • ▾ wagenmeester [opzichter over voertuigen]
 • ▾ wagenschot [wandbeschot]
 • ▾ wagenschot [(verouderd) wegenbelasting]
 • ▾ waggelen [wankelen]
 • ▾ Waghenaer [naam van Lucas Janssen Waghenaer, die in 1584 een zeeatlas vervaardigde]
 • ▾ wagon [spoorwagen]
 • ▾ wak [(gewestelijk) vochtig]
 • ▾ waken [niet (gaan) slapen]
 • ▾ waker [iemand die of iets dat als wachter functioneert]
 • ▾ wakker [niet slapend; levendig, kloek, flink]
 • ▾ wakkeren [wakker houden; wakker maken; toenemen in graad;]
 • ▾ wal [verhoging]
 • ▾ Walcherse koorts [milde vorm van malaria die op Walcheren voorkwam en die in 1809 vele duizenden Engelse soldaten trof die streden tegen Napoleon]
 • ▾ walen [keren, kenteren]
 • ▾ walgen [afkeer voelen]
 • ▾ walgvogel [dodo]
 • ▾ walken [vollen]
 • ▾ walm [damp; (Vlaams) opborrelende stroom vloeistof]
 • ▾ walm [(gewestelijk) (bundel) dekstro]
 • ▾ walnoot [okkernoot]
 • ▾ walrus [zeeroofdier]
 • ▾ wals [dans en muziek in driedelige maatsoort]
 • ▾ wals [machine om te pletten]
 • ▾ walvis [walvisachtige]
 • ▾ wambuis [kledingstuk]
 • ▾ wamen [modder doen opwellen]
 • ▾ wan [mand voor korenzuivering; (Vlaams) gat, lek]
 • ▾ wand [afscheiding]
 • ▾ wandel [levenswijze, gedrag, manier van doen]
 • ▾ wandelaar [iemand die wandelt]
 • ▾ wandelen [lopen]
 • ▾ wanderen [(verouderd) zich (te voet) voortbewegen, gaan, lopen, te voet reizen]
 • ▾ wandersman [(verouderd) reiziger]
 • ▾ wandluis [bedwants]
 • ▾ wang [zijkant van het gezicht; voowerp in de vorm van een wang]
 • ▾ wangeloof [bijgeloof, ongeloof, wantrouwen]
 • ▾ wanhoop [wanhopige toestand]
 • ▾ wank [(verouderd) weifeling, afwijking, twijfel, onzekerheid, verandering]
 • ▾ wankant [ruwe, niet gerechte kant]
 • ▾ wankelbaar [wankel, onvast staand of gaand]
 • ▾ wankelmoed [onvastheid, onbestendigheid, gebrek aan moed of durf]
 • ▾ wanken [(verouderd) heen en weer gaan, wankelen, buigen, voorvallen, te wachten staan]
 • ▾ wanneer [op welk moment; als, toen]
 • ▾ wanprestatie [het niet behoorlijk nakomen van een aanvaarde verplichting]
 • ▾ wanschapen [kwalijk, gebrekkig geschapen]
 • ▾ want [handschoen zonder vingers]
 • ▾ want [touwwerk]
 • ▾ want [nevenschikkend voegwoord]
 • ▾ wanthoek [vishaak]
 • ▾ wantkloot [blokjes aan het want voor geleiding van touwwerk]
 • ▾ wantknoop [knoop ter verbinding van twee einden touw]
 • ▾ wantputtingbout [bepaalde bout]
 • ▾ wantputtings [bepaalde ijzeren schakels]
 • ▾ wantrouwen [het mistrouwen, de achterdocht]
 • ▾ wantrouwen [geen vertrouwen hebben in]
 • ▾ wanttrap [trapje van touw aan het want]
 • ▾ wanttros [scheepswanttouw]
 • ▾ wapen [onderscheidingsteken, blazoen]
 • ▾ wapen [strijdwerktuig]
 • ▾ wapenaar [(verouderd) gewapende]
 • ▾ wapenschouw [inspectie van wapens, inspectie van de troepen]
 • ▾ wappen [(over kinderen) zuigen]
 • ▾ wapper [(verouderd) riem met loden bal als wapen]
 • ▾ warandemeester [(verouderd) hoofdopzichter van de bossen]
 • ▾ wardijn [iemand die op het juiste gewicht van de munten uit het munthuis toeziet]
 • ▾ waren [(verouderd) beschermen, bewaren, zorgen voor iets]
 • ▾ warenhuis [grootwinkelbedrijf]
 • ▾ warenkennis [kennis van handelswaren m.b.t. soort, gebruik, e.d.]
 • ▾ warenlot [(verouderd) belasting op waren]
 • ▾ warm [met hoge temperatuur]
 • ▾ warme bol [warm rond brood]
 • ▾ warmen [opwarmen, warm maken]
 • ▾ warmoes [groente; rommeltje]
 • ▾ warmtegraad [temperatuur]
 • ▾ warrel [warboel; draaikolk]
 • ▾ was [bijenwas]
 • ▾ was [dingen die gewassen moeten worden]
 • ▾ wasbak [waskom]
 • ▾ wasbord [wasplankje]
 • ▾ wasdoek [handdoek]
 • ▾ wasem [damp]
 • ▾ waskom [wasbekken]
 • ▾ waslap [washandje]
 • ▾ wasmachine [toestel dat kleding of andere zaken mechanisch schoonmaakt]
 • ▾ wasschegge [(verouderd) wasvrouw]
 • ▾ wassen [met water reinigen]
 • ▾ wasserette [plaats waar men tegen betaling kan wassen]
 • ▾ wasserij [wasinrichting voor kleren]
 • ▾ wassing [het wassen, gewassen worden]
 • ▾ wastafel [meubel waaraan men zich wast]
 • ▾ wasvrouw [vrouw die voor anderen de was doet]
 • ▾ wat [vragend voornaamwoord]
 • ▾ wat goedjaar! [(verouderd) uitroep: wat drommel, wat duivel]
 • ▾ wat is dat [wat zegt u?]
 • ▾ water [vloeistof]
 • ▾ waterbak [bak, vat met water]
 • ▾ waterbakstag [touwen die de boegspriet zijdelings steunen]
 • ▾ waterbloem [waterplantennaam]
 • ▾ waterbok [antilopesoort]
 • ▾ waterboom [boom die in het water groeit]
 • ▾ waterboom [horizontale dekbalk aan het einde van de waterloop, slagbalk]
 • ▾ waterbord [planken aan de buitenkant van het scheepsdek]
 • ▾ waterdrager [wielrenner die knechtenwerk doet]
 • ▾ waterdrieblad [moerasplant uit de gentiaanfamilie met half witte, half rozerode bloemen]
 • ▾ wateren [water geven; urineren; (verouderd) van golfvormige figuren voorzien]
 • ▾ watergang [afwateringssloot]
 • ▾ watergoot [geul, smal kanaal waardoor water of een stroom zich een weg baant]
 • ▾ watergraaf [(verouderd) Vlaamse grafelijke ambtenaar, belast met het bestuur van de wateren]
 • ▾ waterhaas [knaagdier]
 • ▾ waterhoofd [vergroot hoofd; scheldwoord]
 • ▾ waterhoos [wervelwind als een slurf]
 • ▾ watering [afwatering]
 • ▾ waterkan [waterkruik]
 • ▾ waterkant [oever, kade]
 • ▾ waterlaat [afwateringssloot]
 • ▾ waterland [waterachtig land]
 • ▾ waterleiding [buisleiding voor water]
 • ▾ waterlijn [niveaulijn van het water]
 • ▾ waterlijst [lijst die water tegenhoudt]
 • ▾ waterlimoen [pompoenachtige vrucht]
 • ▾ Waterloo [Belgische plaats waar Napoleon werd verslagen]
 • ▾ waterlozing [afwatering, waterafvoer]
 • ▾ watermantel [omhullende, met water gevulde cilinder]
 • ▾ watermarter [in het water levende marter]
 • ▾ watermeloen [bepaalde vrucht]
 • ▾ watermerk [merkteken aangebracht in papier]
 • ▾ waterpas [instrument om te onderzoeken of iets horizontaal is]
 • ▾ waterpokken [besmettelijke vlekjesziekte]
 • ▾ waterpomp [werktuig om water op te voeren]